به روز رسانینرم افزار رایگان بیمهنرم افزارهای‌بیمه ای

لیست موسسات طرف قرارداد بیمه دانا

لینک دانلود فایل مراکز طرف قرارداد بیمه دانا

لینک دانلود فایل pdf لیست پزشکان طرف قرارداد بیمه دانا

 

نام شهر نام مرکز نوع خدمت نشانی تلفن درصد فرانشیز
بافت آز – دکتر شفیعی بافت  (حکیم) آزمایشگاه بافت – خ طالقانی شرقی ۴۲۲۴۸۰۰ ۲۰
بردسیر آز – ولیعصر بردسیر آزمایشگاه بردسیر – بلوار ۲۲بهمن – کوچه نواب ۳۴۲۵۲۲۰۸۵۰ ۲۰
بم آز – مهر آزمایشگاه بم – خ امام جنب قصر حمید ۲۳۱۸۸۶۰ ۲۰
بم آز – شفا بم آزمایشگاه بم میدان فرمانداری ابتدای خ امام  مجتمع امام حسین ۲۳۱۲۷۰۰ ۲۰
جیرفت آز – آرین جیرفت آزمایشگاه جیرفت – خ لرها – کوچه دکتر افشارمنش ۲۰
جیرفت آز – دکتر شریعتی جیرفت آزمایشگاه جیرفت – خ لرها ۲۰
رفسنجان آز-دکتر رهنما آزمایشگاه رفسنجان -خ معلم ۵۲۲۹۷۳۰ ۲۰
زرند آز – قائم زرند آزمایشگاه زرند – میدان امام – جنب بازار ۴۲۲۰۱۰۳ ۲۰
سیرجان آز – دکتر خاتمی سیرجان آزمایشگاه سیرجان – خ امام – کوچه ۳۴ ۳۲۲۰۰۲۱ – ۳۲۲۰۰۲۲ ۲۰
سیرجان آز – دکتر محمدمهدی شفازند سیرج آزمایشگاه سیرجان – خ شریعتی – ساختمان پزشکان رازی  طبقه زیرین ۳۴۵۳۲۲۳۰۲۳ ۲۰
سیرجان آز – دکتر شفیعی سیرجان آزمایشگاه سیرجان – خ شریعتی – کوچه اعلاء  ساختمان رادمهر ۳۴۵۳۲۲۰۰۶۴ ۲۰
سیرجان آز – دکتر کیهانی سیرجان آزمایشگاه سیرجان – خ شریعتی روبروی بیمه ایران ساختمان فردوس ۳۲۲۴۰۸۰ ۲۰
شهربابک آز – دکتر امامی شهربابک آزمایشگاه شهربابک – خ امام روبروی دبیرستان ولیعصر ۳۹۲۴۲۲۸۵۸۷ ۲۰
کهنوج آز – دکتر حسن محمدی کهنوج آزمایشگاه کهنوج -میدان امام خمینی ۵۲۲۴۹۹۱ ۲۰
کرمان آز – دکتر حری کرمان آزمایشگاه کرمان – میدان آزادی – ساختمان ولیعصر ۲۴۴۰۲۰۴ ۲۰
کرمان آز- دی آزمایشگاه کرمان -میدان باغ ملی -ساختمان انصار الرسول ۲۲۲۶۸۸۹ ۲۰
کرمان آز – دکتر خرمی کرمان آزمایشگاه کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان متخصص ۲۴۴۶۲۲۳ ۲۰
کرمان آز – دکتر یزدانپناه کرمان آزمایشگاه کرمان – میدان باغملی – ساختمان انصارالرسول ۲۲۲۱۵۴۴ ۲۰
کرمان آز – دی کرمان آزمایشگاه کرمان – خ شریعتی – میدان باغملی – ساختمان پزشکان دی ۲۲۲۲۸۶۶ ۲۰
کرمان آز – دکتر دبیری کرمان آزمایشگاه کرمان – کوچه جنب ساختمان پزشکان زکریا ۲۴۴۲۶۰۵ ۲۰
کرمان آز-دکتر سلیمانی آزمایشگاه کرمان –  بلوار جهاد -کوچه جهاد ۲ ۲۴۵۲۲۶۶ ۲۰
کرمان آز – دکتر فاطمه نبی پور کرمان آزمایشگاه کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان   کوچه ۲ ۲۴۴۰۷۶۶ ۲۰
کرمان آز – دکتر میرشکاری کرمان آزمایشگاه کرمان – چهارراه طهماسب آباد – روبروی ساختمان پزشکان متخصص ۲۴۴۸۱۰۲ ۲۰
کرمان آز – رازی کرمان آزمایشگاه کرمان – خ شریعتی – ساختمان منصوری – جنب کوچه برق ۲۲۶۱۶۱۲-۲۲۶۱۶۱۳ ۲۰
کرمان آز – سپهر کرمان آزمایشگاه کرمان – خ جهاد – جنب کوچه ۱۲ ۲۴۶۹۰۸۴-۵ ۲۰
کرمان آز-دکتر رجبی زاده آزمایشگاه کرمان خ خواجو ساختمان ولی عصر جنب زمین ورزشی ۲۵۳۲۳۷۰ ۲۰
کرمان آز – صبا کرمان آزمایشگاه کرمان – خ عباس صباحی – ساختمان پزشکان ۲۲۳۳۶۰۰ ۲۰
کرمان آز – دکتر منصفی کرمان آزمایشگاه کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان خاتم الانبیاء ۲۴۴۱۹۱۲ ۲۰
کرمان آز – سازمان انتقال خون کرمان آزمایشگاه کرمان – بلوار ۲۲بهمن جنب شرکت گاز ۳۲۳۰۷۱۲-۱۶ ۲۰
کرمان آز – بیمارستان شهیدکلاهدوزکرما آزمایشگاه کرمان – خ پروین اعتصامی ۲۴۶۶۶۱۶-۷ ۲۰
رفسنجان آز-دکتر محسنی مقدم آزمایشگاه رفسنجان -بلوار مدرس ۵۲۲۸۰۰۶ ۲۰
جیرفت آزمایشگاه وطن خواه آزمایشگاه جیرفت-خیابان شهید رجایی ۲۲۱۳۵۳۰ ۲۰
زرند آز-دکتر حسن زاده آزمایشگاه زرند -نبش میدان ۷تیر ۴۲۳۵۶۰۴ ۲۰
زرند آز- دکتر بزرگمهر آزمایشگاه زرند خیابان چمران جنب بیمارستان ۳۴۲۴۲۲۳۲۱۰ ۲۰
کرمان آز-دکتر ایرانمنش آزمایشگاه کرمان – خ سرباز ۳۳۴۲۴۸۱ ۲۰
زرند نسرین گلوی اپتومتریست زرند -خ چمران ۴۲۳۶۶۱۵ رایگان
بم دکتر محمود شریعت زاده ارتوپد بم خیابان امام کلینیک شهید اتحادی ۰ رایگان
کرمان دکتر ابوالفضل علی اکبری ارتوپد خ-استقلال-ساختمان پزشکان حکیم ۲۴۷۷۷۱۳ رایگان
کرمان دکتر افشین احمدزاده حشمتی کرما ارتوپد کرمان – باغملی – ساختمان انصارالرسول ۲۴۷۰۶۳۷ رایگان
کرمان دکتر محمدجواد خسروی کرمان ارتوپد کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان ۲۴۵۳۵۵۰ – ۲۴۵۸۲۱۲ رایگان
جیرفت دکتر سیدفریدون افضلی جیرفت اطفال جیرفت-خیابان لرها-ساختمان پزشکان متخصص امام رضا ۲۲۱۵۲۳۰ رایگان
کرمان دکتر شراره خوارزمی کرمان اطفال کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان ۲۴۴۱۱۶۱ رایگان
کرمان دکتر رفعت معتمدی کرمان اطفال کرمان – چهارراه ابوذر – جنب بانک تجارت ۳۲۱۴۰۵۰ رایگان
کرمان دکتر علی اصغر وحیدی کرمان اطفال کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان ۲۴۴۴۳۷۸ رایگان
کرمان دکتر زهرا ابوالپور مشیزی کرمان اطفال کرمان خ استقلال ساختمان حکیم ۲۴۷۸۵۰۳ رایگان
بم بیمارستان پاستور بیمارستان بم ۲۳۱۱۹۴۰ رایگان
کهنوج بیمارستان۱۲فروردین بیمارستان کهنوج رایگان
سیرجان بیمارستان غرضی بیمارستان سیرجان ۴۲۰۲۲۵۴ ۱۵
سیرجان بیمارستان امام رضا(ع) بیمارستان سیرجان ۳۲۲۲۰۵۱-۵ رایگان
بافت بیمارستان خاتم انبیاء بیمارستان بافت خیابان امام ۴۲۲۳۶۰۵-۷ رایگان
بردسیر بیمارستان قائم بردسیر بیمارستان بردسیر خ ۱۷ بهمن ۵۲۲۲۱۰۶ رایگان
بم بیمارستان افلاطونیان بیمارستان بم ۲۲۱۰۰۰۶-۷ ۲۵
جیرفت بیمارستان کاشانی بیمارستان جیرفت ۰ ۱۵
راور علی ابن ابیطالب (ع) راور بیمارستان راور – خیابان امام ۳۴۲۳۷۲۹۱۳۰ رایگان
رفسنجان بیمارستان مرادی بیمارستان رفسنجان رایگان
رفسنجان بیمارستان علی بن ابیطالب ع بیمارستان رفسنجان ۰۳۹۱۸۲۲۰۰۲۲-۸۲۲۰۰۱۲ رایگان
زرند بیمارستان امام علی زرند بیمارستان رایگان
زرند بیمارستان سینا بیمارستان زرند ۴۲۲۳۲۷۶-۷ رایگان
شهربابک بیمارستان ولی عصر عج بیمارستان شهربابک رایگان
کرمان کلینیک دکتر هاشمی کلینیک کرمان خیابان شهید باهنر ۳۱۲۲۶۲۹-۳۰ ۱۵
کرمان بیمارستان افضلی پور بیمارستان کرمان -بزرگراه امام خمینی ره ۳۲۲۲۲۵۰-۹ رایگان
کرمان بیمارستان کاشانی بیمارستان کرمان خ ابوحامد ۲۲۶۰۰۴۱-۴ ۱۵
کرمان بیمارستان باهنر بیمارستان کرمان -میدان باغ ملی ۲۲۳۵۰۱۱-۱۷ رایگان
کرمان بیمارستان شفا بیمارستان کرمان -بلوار جمهوری  چهار راه شفا خ شفا ۲۱۱۵۷۸۰ رایگان
کرمان بیمارستان راضیه فیروز بیمارستان کرمان – میدان فابریک ۲۲۲۸۹۸۹ ۲۵
کرمان بیمارستان مهرگان بیمارستان کرمان -خ ابو حامد ۲۲۲۰۲۱۰ ۲۵
کرمان بیمارستان شهید بهشتی بیمارستان کرمان – بلوار جمهوری ۲۱۱۵۷۸۰ رایگان
کرمان بیمارستان حضرت فاطمه س بیمارستان کرمان خ پروین اعتصامی ۲۴۶۶۱۱۶ رایگان
کرمان بیمارستان ارجمند بیمارستان کرمان -بعد از میدان باغ ملی ۲۲۲۸۹۸۹ ۲۵
شهربابک دکترحسین زین الدینی پزشک عمومی شهربابک -خ آیت الله خامنه ای ۰۳۹۲-۴۲۲۳۸۰۶ رایگان
شهربابک دکتر اعظم طاهر نژاد پزشک عمومی شهربابک – خ امام جنب صندوق مشیز ۰۳۹۲-۴۲۲۱۳۶۴ رایگان
شهربابک دکترپروانه عطا الهی پزشک عمومی شهربابک – خ امام کوی کارگر ۰۳۹۲-۴۲۲۲۴۸۰ رایگان
شهربابک دکتر محمد کافی پزشک عمومی شهربابک- ابتدای خ جهاد ۳۹۲۴۲۴۱۲۱۲ رایگان
شهربابک دکتر محسن آقا بابائی پزشک عمومی خ – امام ۴۲۲۵۵۸۰ رایگان
شهربابک دکتر سعادت معصومی پزشک عمومی ۴۲۲۰۹۱۶ رایگان
زرند دکتر نسرین عظیمی وزیری پزشک عمومی زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۲۲۲۸۵ رایگان
زرند دکتر محمد علی پورحبیبی پزشک عمومی زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۲۲۲۸۵ رایگان
زرند دکتر حسین دولت پزشک عمومی زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۲۲۵۴۴ رایگان
گلباف دکتر امیررضا صفی آبادی پزشک عمومی خیابان ولی عصر روبروی داروخانه هلال احمر ۳۴۲۷۶۲۲۹۳۰ رایگان
کرمان دکتر علیرضا اسدی کرمان توانبخشی کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان زکریا ۲۴۵۹۰۴۵ رایگان
کرمان دکتر حمید زینلی کرمان جراح کرمان – میدان باغملی – ساختمان دی ۲۶۴۴۶۹ رایگان
کرمان دکتر امین فخر کرمان جراح کرمان – خ جهاد – ساختمان پزشکان مادر ۲۴۶۰۷۱۱ رایگان
کرمان دکتر پیام نیکویان جراح کرمان -خ استقلال -ک۲-ساختمان نیایش طبقه ۳ ۲۴۶۸۹۶۶ رایگان
کرمان دکتر رضا ابوسعیدی جراح مغز واعصاب کرمان-خ-استقلال ساختمان حکیم ۲۴۷۷۷۱۰ رایگان
کرمان دکتر محبوبه حاج جعفر جراح کرمان چهارراه طهماسب آباد ساختمان پزشکان متخصص ۲۲۳۷۴۴۰ رایگان
کرمان دکتر حسین ابراهیمی میمندکرمان چشم کرمان – خ شریعتی – قدمگاه ۲۶۴۲۸۹ رایگان
کرمان دکتر علی روانمجد کرمان چشم کرمان – چهارراه کاظمی – خ فلسطین – مقابل داروخانه نجات ۲۳۰۰۱۳ رایگان
بم دکتر علی سلاجقه اعصاب وروان بم ۰ رایگان
کرمان دکتر محمود بهمنش کرمان داخلی کرمان – خ جهاد – کوچه جیحون – مجتمع پزشکی رازی ۲۲۲۷۱۸۸ رایگان
کرمان دکتر مسعود رستگارپناه کرمان داخلی کرمان – خ شریعتی – خ عباس صباحی ۲۲۶۳۵۰۰ رایگان
کرمان دکترمحمدرضامحمدحسین زاده کرمان داخلی کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان ۲۴۵۵۵۸۳ رایگان
کرمان دکتر احمد مهدی پور کرمان داخلی کرمان – چهارراه سمیه – ساختمان زکریا ۲۴۵۹۱۱۸ رایگان
کرمان دکتر سعید نوری کرمان داخلی کرمان – خ شریعتی – ساختمان زمرد ۲۴۵۵۳۵۹ رایگان
کرمان دکتر اصغر روشندل کرمان داخلی کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان ۲۴۵۱۶۳۲ رایگان
ارزوئیه داروخانه دکتر حاج محمدی داروخانه ارزوئیه – خ اصلی روبه روی بانک صادرات ۳۴۷۴۷۲۰۵۱۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
ارزوئیه داروخانه ظفر حمزه ای داروخانه ارزوئیه شاهماران خیابان اصلی ۳۴۷۴۷۲۲۰۱۲۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
انار داروخانه دکتر غضنفری داروخانه انار – خ امام ۳۲۲۳۰۳۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
انار داروخانه دکترشهرزادفامیل دبیری داروخانه انار خیابان امام ۳۹۲۳۲۲۳۱۲۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بافت داروخانه دکتر فرزین خواجه داروخانه بافت – خ طالقانی شرقی ۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بافت داروخانه دکتر ناظمی بافت داروخانه بافت خیابان طالقانی شرقی ۴۲۲۳۲۴۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بافت داروخانه دکتر حبیبی داروخانه بافت میدان امام ۴۲۲۲۰۱۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بردسیر داروخانه سید مجید مجد زاده داروخانه بردسیر – بلوار۲۲بهمن میدان گاز ۳۴۲۵۲۲۵۱۰۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بردسیر داروخانه دادگری داروخانه بردسیر -خ امام ۵۲۲۶۱۰۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه دکتر شمس داروخانه بم -میدان فرمانداری- ۴۲۳۲۰۰۱۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه شبانه روزی دکترساعی داروخانه بم -بلوار امام خمینی (ره)جنب مصلی ۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه دکتر ژیلا بحرینی بم داروخانه بم چهارراه امام ساختمان امیرالمومنین ۲۲۲۰۹۸۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه مهرآوران داروخانه بم – خیابان امام روبروی حسینیه قصر حمید ۲۲۱۶۶۵۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه دکتر جواد شکوهی داروخانه بم – خیابان امام روبروی کلینیک شهید اتحادی ۲۳۱۸۸۵۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه دکتر پرهیز گار داروخانه بم خ امام خمینی جنب کلنیک سپاه ۲۳۱۸۵۶۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم مجتمع درمانی بقیه الله درمانگاه بم -خ امام ۲۳۱۹۲۰۱ رایگان
بم درمانگاه پدرام غضنفری درمانگاه بم -خ امام جنب مهمانسرا ۲۳۱۴۶۲۶ رایگان
بم داروخانه دکتر احمد کرمی داروخانه بم- بلوارامام ۲۳۱۸۵۶۵
بم داروخانه دکتر پورطاری داروخانه بم میدان آزادی ابتدای کوچه آزادی ۱ جنب کلنیک دکتر صدیقی ۳۴۴۲۲۱۹۲۹۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
جوپار داروخانه ابن سینا داروخانه جوپار -میدان بسیج جنب بسیج ۶۲۷۱۶۶۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
جیرفت درمانگاه شبانه روزی ابن سینا درمانگاه جیرفت-بلوار کوثر نرسیده به میدان شهرداری ۲۲۱۲۳۰۹ رایگان
جیرفت داروخانه شبانه روزی  دکتر فاریابی داروخانه جیرفت-خیابان لرها ۲۲۱۶۱۸۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
جیرفت داروخانه دکتر معصومه پور طاهری داروخانه جیرفت -خ لرها نبش ک۲ ۲۲۱۲۴۰۶
جیرفت داروخانه شبانه روزی دکتر گلپایگانی داروخانه جیرفت-خ-شهید رجائی -جنب قنادی ۲۲۱۶۹۳۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
جیرفت داروخانه دکتر سنجری داروخانه جیرفت- خ شهید رجایی کوچه تکیه ابوالفضل ۲۲۱۲۴۰۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
عنبرآباد داروخانه دکتر امری داروخانه عنبر آباد چهارراه مسجد جامع ۳۴۹۴۶۲۲۵۵۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
چترود داروخانه دکتر محمدی چترود داروخانه چترود بلوار اصلی نبش پاساژ صفی زاده ۳۴۲۳۲۷۰۹۳۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
راور داروخانه دکتر شفیعی راور داروخانه راور خ امام خمینی کوچه ۱۲ ۳۴۲۳۷۱۸۵۷۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
راین داروخانه پاستور داروخانه راین – میدان انقلاب ۳۴۲۶۶۲۲۲۲۸ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه هلال احمر رفسنجان داروخانه رفسنجان- خیابان شهدا روبروی زایشگاه نیک نفس ۵۲۳۳۰۳۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه درمانگاه امام خمینی داروخانه رفسنجان- خ امیر کبیر ۵۲۳۲۰۳۴-۵۲۲۹۵۸۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه دکتر محمدی داروخانه رفسنجان- میدان انقلاب ۵۲۲۴۳۱۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
ریگان مرکز بهداشت مرکز بهداشت ریگان-خ امام(ره) ۰۳۴۶-۴۷۲۱۲۰۳
ریگان داروخانه شماره ۲۳ داروخانه ریگان بلوار جمهوری ۰۳۴۶-۴۷۲۰۱۲۸ ایرانی۲۰خارجی۳۰
زرند داروخانه دکتر محمد حسین زنگی آبادی داروخانه زرند – خ شهید چمران داروخانه چمران ۴۲۲۲۱۳۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
زرند داروخانه دکتر یگانه پور داروخانه زرند- میدان امام ۳۴۲۴۲۲۲۶۲۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
زرند داروخانه دکتر شفا داروخانه زرند – میدان امام -سمت راست ۴۲۲۳۹۰۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
زرند داروخانه دکتر حسنی داروخانه زرند -چهارراه برق ابتدای خ فردوسی ۴۲۲۲۱۸۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه ابوعلی داروخانه سیرجان -خ شهید نصیری شمالی ۳۲۲۳۵۱۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه مرشدی داروخانه سیجان-خ قدس جنوبی-نرسیده به میدان آزادی ۳۴۵۴۲۳۱۰۱۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه دکتر زالپور داروخانه سیرجان خ ابن سینا جنب بیمارستان امام رضا ۳۴۵۳۲۳۴۵۰۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه هلال احمر سیرجان داروخانه سیرجان – هلال احمر خ تختی ۳۲۲۴۰۲۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه یزدانی (فرهنگ) داروخانه سیرجان – خ شریعتی چهارراه فرهنگ ۳۲۳۴۹۹۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه رازی سیرجان داروخانه سیرجان -خ امام خمینی-چهارراه رضوی ۴۲۲۵۵۸۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه شبانه روزی آریا داروخانه سیرجان-بلوار دکتر صادقی  -چهار راه موحدی ۴۲۲۷۳۲۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
سیرجان داروخانه دکتر محمودی سیرجان داروخانه سیرجان خ شهید نصیری پلاک ۱۲۸ ۰۳۴۵- ۳۲۲۵۵۵۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
شهداد داروخانه دکتر رضایی داروخانه شهداد – جنب بانک صادرات ۳۴۲۷۲۲۰۶۰۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
شهربابک داروخانه دکتر مجیدی شهربابک داروخانه شهربابک – خ امام روبروی بانک ملت ۳۹۲۴۲۲۲۰۸۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
شهربابک داروخانه دکتر بخشایی داروخانه شهربابک – خ امام خمینی روبه روی تعاونی۷ تیر ۴۲۲۳۷۷۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
شهربابک داروخانه رازی شهربابک داروخانه شهربابک- خ امام خمینی ۴۲۲۲۰۸۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کهنوج داروخانه دکتر طبا طبایی داروخانه کهنوج ۵۲۲۲۲۱۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر بنی اسدی داروخانه کرمان -خ ابن سینا ساختمان پزشکان ابن سینا ۲۲۲۵۸۸۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر حمید رضا ساداتی داروخانه کرماان خ ابوحامد جنب بانک تجارت  مرکزی ۲۲۳۸۰۹۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر شجاع الساداتی داروخانه کرمان-خ استقلال کوچه ۲ پلاک ۷ ۲۴۶۲۵۳۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه اسلامی داروخانه کرمان- بلوار جمهوری اسلامی چهارراه فرهنگیان ۲۱۱۷۰۴۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر پور حسینی داروخانه کرمان – انتهای بلواربوعلی ۲۱۳۲۱۶۴۸ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه شماره ۱ دانشکده کرمان داروخانه کرمان -چهار راه طهماسب آباد -کلینیک بعثت ۲۲۳۸۸۹۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر نواب زاده کرمان داروخانه کرمان خ ایت الله صالحی نبش کوچه ۱۰ ۲۵۲۴۱۴۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه شفا زند داروخانه کرمان خ شریعتی روبروی قدمگاه ۲۲۲۳۵۷۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکترمصحفی داروخانه کرمان-چهارراه طهماسب آباد-ساختمان پزشکی زکریا ۲۴۵۹۰۴۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه آزادی (شبانه روزی) داروخانه کرمان- خیابان شریعتی ساختمان خاتم الانبیا ۲۴۴۹۴۴۲-۲۴۵۵۷۷۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه زمرد(دکتر بخشایی) داروخانه کرمان-خ شریعتی جنب ساختمان زمرد ۲۴۵۵۲۲۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر سام داروخانه کرمان- چهارراه سمیه ساختمان پزشکان ۲۴۵۲۲۲۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه شیروانی (شبانه روزی) داروخانه کرمان -روبروی دریاچه مطهری جنب ساختمان مهر ۲۵۲۳۷۲۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر صفا داروخانه کرمان – بلوار جمهوری اسلامی ۲۴۴۷۷۷۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه صفوی داروخانه کرمان-چهارراه شعبانیه جنب کلینیک نیمه شعبان ۳۳۳۵۷۶۶-۳۳۲۵۲۵۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه ضمیری داروخانه کرمان-خ سرباز جنب مطب دکتر محمد نخعی ۳۳۱۶۰۶۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر عطارنژاد داروخانه کرمان-خ استقلال ساختمان حکیم ۲۴۷۴۳۹۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه فاطمیه کرمان داروخانه کرمان- سه راه احمدی روبروی تکیه فاطمیه ۲۲۶۵۵۱۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر قاضی زاده داروخانه کرمان- خ سرباز-بعد از سه راه ۱۷شهریور جنب کلینیک ۱۲امام ۳۳۴۲۴۷۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر قنبری داروخانه کرمان-اول خ۱۷شهریور ۳۳۱۲۷۰۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه لقمان داروخانه کرمان – خ فیروز آباد جنب مطب دکتر مهدوی ۳۱۱۱۸۲۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه مادر (دکتر پویا فر) داروخانه کرمان- خ باهنر ۲۲۰۰۲۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه ملایری داروخانه کرمان- خ مهدیه جنب بانک صادرات ۲۷۵۵۱۹۸ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه مولایی (شبانه روزی) داروخانه کرمان- خ شهاب بعد از کوچه ۲۴ ۳۲۳۸۸۲۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر مهاجری پور داروخانه کرمان- خ شهید بهشتی جنب دفتر هواپیمایی ماهان ۲۴۵۰۱۸۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه نجات داروخانه کرمان – چهارراه فلسطین ۲۲۲۲۴۷۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر تدین داروخانه کرمان- جنب بیمارستان سید الشهدا ۲۵۱۴۸۸۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر وفایی داروخانه کرمان – خ جهاد نرسیده به ۲۰ متری دانشجو  نبش کوچه ۴۵ ۲۷۲۱۹۰۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه هلال احمر کرمان داروخانه کرمان- میدان علی بن ابیطالب (فابریک ) ۲۲۲۳۷۵۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه ثمره طالبی داروخانه کرمان- انتهای شهید رجایی جنب درمانگاه بیماریهای خاص ۲۷۲۶۲۹۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر بحرینی داروخانه کرمان- خ ۲۴آذر نبش کوچه ۴۵ ۲۴۶۲۸۶۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه شماره ۲ دانشکده داروس داروخانه کرمان- بیمارستان افضلی پور ۳۲۳۳۲۰۱-۳۲۳۳۲۰۲               ۳۲۳۳۰۰۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان دارخانه اسدی پور داروخانه کرمان- خ قرنی جنب درمانگاه فرهنگیان ۲۲۶۳۳۹۱-۲۲۶۳۳۹۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه فدک(شبانه روزی) داروخانه کرمان- میدان رسالت ۳۲۳۷۱۵۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر صابری داروخانه بلوار جمهوری ابتدای بلوار همتی فر ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر آقا خانی داروخانه کرمان- خ مدیریت درمانگاه نوریه ۳۱۲۹۰۰۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه امام رضا (شبانه روزی) داروخانه کرمان- بلوار جمهوری اسلامی چهار راه امام جمعه ۲۴۵۷۷۶۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر بها الدینی داروخانه کرمان – خیابان شفا جنب بیمارستان شفا ۲۴۷۰۵۰۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر بهبودی(شبانه روزی داروخانه کرمان- خ بهمنیار ساختمان ولیعصر ۲۴۵۸۸۹۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر دادالهی داروخانه کرمان- بلوار جمهوری روبروی تالار گلها  ساختمان میلاد ۲۴۷۵۶۶۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه پیوند داروخانه کرمان- چهارراه خواجو اول خ مطهری ۲۵۲۶۱۵۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه تخت جمشید داروخانه کرمان- خ باقدرت نرسیده به کمر بندی ۳۲۱۰۴۰۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر حسن زاده داروخانه کرمان – خ شریعتی نرسیده به سه راه شمال جنوبی ۲۲۶۴۱۳۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه حقانیت داروخانه کرمان- انتهای خ امام جمعه ۲۴۷۶۵۳۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه حکیم داروخانه کرمان- پارک نشاط ساختمان پزشکان پارک کلینیک ۲۲۳۳۴۶۳-۲۵۲۰۷۳۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر خزائلی داروخانه کرمان- خ ابوذر بین کوچه ۳۷-۳۹ روبروی کفش بلا ۲۵۱۷۷۶۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر رضوی داروخانه کرمان-خ عباس صباحی ساختمان پزشکان صبا ۲۲۶۳۹۹۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر رستگار داروخانه کرمان- میدان باغملی اول خ شریعتی ۲۲۶۶۶۳۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه رضایی فر داروخانه کرمان- خ شهید رجایی ۲۷۲۵۴۰۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر زارعی داروخانه کرمان- میدان آزادی ۲۴۶۱۱۰۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر مددی زاده داروخانه کرمان فلکه دوم سرآسیاب ۳۴۱۱۴۴۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان دارخاتنه دکتر عبدالرضا حسن زاده داروخانه کرمان خیابان دستغیب بعداز درمانگاه تامین اجتماعی ۳۳۲۱۹۸۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر گلستانی داروخانه کرمان -پانصد دستگاه ۲۵۲۲۵۲۴ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه شهدای بسیج داروخانه کرمان -چهارراه شهید باهنر -(ناصریه) درمانگاه خیریه محمودی ۳۴۱۳۱۲۳۵۱۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه سینا داروخانه کرمان -بلوار هوانیروز  روبروی محیط زیست ۲۸۱۵۰۱۴
کرمان داروخانه دکتر انصاری داروخانه کرمان -خ جهاد بعد از چهار راه اقبال  سمت چپ ۲۴۴۴۸۹۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کوهبنان داروخانه کوهستان کوهبنان داروخانه کوهبنان خ امام ۳۴۲۴۷۲۴۲۷۵ ایرانی۲۰خارجی۳۰
گلباف داروخانه هلال احمر داروخانه خیابان ولی عصر جنب کوچه شهید قاسمی ۳۴۲۷۶۲۳۶۳۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
ماهان داروخانه دکتر دادالهی داروخانه ماهان – خ امام ۳۴۲۶۲۲۶۸۱۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
ماهان داروخانه دکتر احمدی داروخانه ماهان خیابان امام روبروی شهرداری ۰/۳۴۲۶۲۲۴۳۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
اسلام آباد داروخانه دکتر دماوندی داروخانه قلعه گنج ۵۷۲۰۰۶۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بافت داروخانه دکتر کشاورز داروخانه بافت -خ طالقانی ۴۲۲۶۲۷۰
بافت داروخانه دکتر سالاری داروخانه بافت -خ امام ۴۲۲۸۸۹۲ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه شبانه روزی  دکتر ساعی داروخانه بم -خ امام  -نبش ک ۳۳ ۲۳۲۰۸۰۷
بم داروخانه دکتر عمیدی داروخانه بم -بلوار امام ۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
بم داروخانه دکتر قنبری داروخانه بم -خ امام ۲۳۱۹۲۹۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
جیرفت داروخانه دکتر سعیدی داروخانه جیرفت ۲۳۱۴۲۰۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
راور داروخانه دکتر رفیعایی داروخانه راور – خیابان امام جنب اداره مخابرات ۳۴۲۳۷۲۴۴۸۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
راور داروخانه دکتر شفیعی داروخانه راور -خ امام ۳۴۲۳۷۲۸۵۷۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه دکتر دادگر نیا داروخانه رفسنجان -بلوار مدرس ۵۲۳۴۳۴۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه دکتر حسینی نزاد داروخانه بلوار زیتون -مجتمع پزشکان ۴۲۵۲۴۴۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه شبانه روزی دکتر عامری داروخانه رفسنجان -بلوار مدرس ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان داروخانه بیمارستان علی بن ابیطالب داروخانه رفسنجان -جنب بیمارستان ۸۲۲۰۰۰۱-۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
زرند داروخانه دکتر عرب نژاد داروخانه زرند -خ چمران ۴۲۳۵۶۰۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
زرند داروخانه مادر داروخانه زرند – میدان امام ۴۲۳۳۳۰۱ ایرانی۲۰خارجی۳۰
شهربابک داروخانه دادالهی داروخانه شهربابک خ  امام میدان امام ایرانی۲۰خارجی۳۰
شهربابک داروخانه دکتر مفیدی داروخانه شهربابک  بیمارستان ولی عصر(ع) ایرانی۲۰خارجی۳۰
کهنوج داروخانه دکتر رحیمی داروخانه کهنوج بلوار سید ۵۲۳۱۳۲۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کهنوج داروخانه دکتر مجلسی داروخانه کهنوج-سه راه قلعه گنج ۵۲۲۴۰۱۰ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکترحاج اسماعیلی داروخانه کرمان – خ فیروزه ۲۵۲۰۴۶۸ ایرانی۲۰خارجی۳۰
کرمان داروخانه دکتر عباسی داروخانه کرمان – شهرک باهنر ۲۴۶۶۹۷۷ ایرانی۲۰خارجی۳۰
داروخانه دکتر مریم خزائلی داروخانه کرمان – خ شهاب ایرانی۲۰خارجی۳۰
داروخانه ثمین دادالهی داروخانه شهربابک -خ بهار ۴۲۳۱۱۱۳ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رفسنجان درمانگاه شبانه روزی  امام رضا (ع) درما نگاه رفسنجان -بلوار مدرس ۴۲۲۹۰۰۰ رایگان
بافت درمانگاه فرهنگیان درمانگاه خیابان امام میدان معلم ۳۴۷۴۲۲۳۰۰۱ رایگان
عنبرآباد مرکز بهداشت عنبرآباد درمانگاه عنبر اباد ۲۳۰۵۷۱۷ رایگان
کرمان درمانگاه نوریه کرمان درمانگاه کرمان ابتدای خیابان مدیریت ۳۱۲۹۰۰۶ رایگان
کرمان درمانگاه سید الشهدا درمانگاه خیابان شهاب سه راه بهزاد ۲۲۲۶۸۸۱ رایگان
قلعه گنج درمانگاه شبانه روزی درمانگاه قلعه گنج ۶۲۲۰۱۳۸ رایگان
کهنوج درمانگاه تامین اجتماعی درمانگاه کهنوج – بلوار شاهد ۵۲۲۲۲۵۵ رایگان
کوهبنان درمانگاه تامین اجتماعی درمانگاه کوهبنان بلوار مارکوپولو مرکز بهداشت تامین اجتماعی ۳۴۲۴۷۲۴۸۰۰ رایگان
کهنوج دکتر محمد باقر  کریم زاده متخصص عفونی کهنوج -سه راه قلعه گنج ۵۲۲۶۵۵۵
کهنوج دکتر دانیال خواجویی متخصص اعصاب و روان کهنوج-سه راه قلعه گنج ۵۲۳۳۰۶۴
کهنوج دکتر مسعود عزیزی متخصص داخلی کهنوج -بلوار سید احمدآقا ۵۲۳۱۳۱۸
کهنوج دکتر حمید رضا  رستگار پناه دندانپزشک کهنوج – سه راه قلعه گنج ۵۲۲۴۷۴۴ ۲۵
کرمان دکترحمید نوری دندانپزشکی کرمان -خ شریعتی نرسیده به سه راه شمال جنوبی ۲۲۵۰۲۶۵ ۲۵
کرمان دکترمحمدرضا نیک پور دندانپزشکی کرمان -چهارراه طهماسب آباد -ساختمان پزشکان خاتم الانبیا ۰۳۴۱-۲۴۴۲۸۱۴ ۲۵
بم دکترمحسن بحرینی دندانپزشکی بم -خ شهید بهشتی ۲۲۲۱۲۱۵ ۲۵
بم دکتر علی بازیار دندانپزشکی بم ۰ ۲۵
بم دکتر محمد حسن زاده دندانپزشکی بم –  میدان فرمانداری ۰ ۲۵
جیرفت دکتر روح الله میر کهنوج دندانپزشکی جیرفت -خ لرها ۲۲۱۳۶۳۸ ۲۵
رفسنجان دکتر میزانی دندانپزشکی رفسنجان ۲۵
زرند درمانگاه فجر دندانپزشکی زرند ۲۵
زرند دکتر محمد کاظم جعفری دندانپزشکی زرند -چهار راه برق ۴۲۲۲۳۶۹۶ ۲۵
کرمان دکتر عطا اله شیخ زاده دندانپزشکی کرمان -ساختمان نگین ۲۴۷۳۰۱۲ ۲۵
کرمان دکتر عمید منصوری دندانپزشکی کرمان بلوار جمهوری ۲۴۴۸۹۹۳ ۲۵
کرمان دکتر احسان ابراهیمی دندانپزشکی کرمان -بلوار جمهوری ۲۴۷۵۳۲۳ ۲۵
جیرفت دکتر سالاری دندانپزشکی جیرفت ۲۵
چترود دکتر کمال انتظاری دندانپزشکی خیابان اصلی جنب مهدیه ۲۵
رفسنجان فیزیو تراپی سینا فیزیو تراپی رفسنجان -بلوار مدرس -مدرس۷ ۵۲۳۱۴۸۰ ۲۰
رفسنجان کلینیک دندانپزشکی  ثامن الحجج دندانپزشکی رفسنجان  -بلوار طالقانی -ک۳۳-پ۹۰ ۵۲۳۸۸۷۳ ۲۵
زرند دکتر محمد منصوری زرند دندانپزشکی زرند خیابان فلسطین طبقه فوقانی عکاسی جام جم ۴۲۲۰۷۶۱ ۲۵
سیرجان درمانگاه بهبود دندانپزشکی سیرجان -بلوار سید جمال -ابتدای بلوار هجرت -نرسیده به مسجد قدس ۵۲۲۱۵۰۰
سیرجان دکترمسعودحریفی زیدآبادی سیرجان دندانپزشکی سیرجان خیابان شریعتی کوچه اعلا ۳۲۳۴۶۱۱ ۲۵
سیرجان دکتر علی شیبانی سیرجان دندانپزشکی خیابان امام کوچه حیدر زاده ۲۵
شهربابک دکتر غلامعباس ریاحی دندانپزشکی شهربابک خ امام ۰۳۹۲-۴۲۳۹۱۸۰ ۲۵
شهربابک دکتر گیتا دادالهی دندانپزشکی شهربابک خیابان امام ۰۳۹۲-۴۲۲۲۴۸۰ ۲۵
کرمان دکتر عباس رحمتیان دندانپزشکی کرمان -خ-استقلال-روبروی بیمارستان سید الشهداع ۲۴۷۸۵۶۷ ۲۵
کرمان دکتر سیدابوطالب حسینی کرمان دندانپزشکی کرمان – میدان آزادی – خ بهمنیار – ساختمان ولیعصر ۲۴۳۰۴۵۴ ۲۵
کرمان دکتر منصور امامی کرمان دندانپزشکی کرمان خ عباس صباحی مجتمع صبا ۲۲۲۰۶۶۱ ۲۵
کرمان دکتر عرب پور دندانپزشکی کرمان -خ جهاد جنب داروخانه دکتر انصاری ۲۴۷۶۳۹۸ ۲۵
کرمان دکتر رویا ایرانمنش دندانپزشکی کرمان -سه راه شمال جنوبی ۲۲۲۴۰۴۴ ۲۵
کرمان کلینیک نوریه دندانپزشکی کرمان ابتدای خیابان مدیریت ۳۱۲۹۰۰۶ ۲۵
کرمان دکتر محمود زراعت زاده دندانپزشکی کرمان خ استقلال ۲۲۶۳۶۷۰ ۲۵
کرمان دکتر امیر بهزاد سالاری دندانپزشکی کرمان -بلوار جمهوری -پاساژ گلستان ۲۴۴۲۲۰۱ ۲۵
کرمان دکتر مهدی صانعی دندانپزشکی کرمان بلوار جهاد  کوچه۳ سختمان پزشکان پارس ۲۲۲۷۳۶۰ ۲۵
کرمان کلینیک دندانپزشکی سلامت دندانپزشکی کرمان -هوانیروز ۳۸ ۲۸۱۹۹۱۷-۱۸ ۲۵
کرمان دکتر مهرداد غفاری دندانپزشکی کرمان -انتهای خ-شفا -مجتمع پزشکی شفا ۲۴۷۸۱۲۲ ۲۵
کرمان دکتر فاطمه جهانی مقدم دندانپزشکی کرمان بلوار جمهوری جنب بانک اقتصاد نوین ساختمان میلاد ۲۴۷۵۳۲۳-۲۴۷۵۳۳۶ ۲۵
کرمان درمانگاههای مشیز دندانپزشکی کرمان خ شهاب -خ شهید رجائی ۲۲۲۶۸۸۱ ۲۵
کرمان دکتر سعید صالح دندانپزشکی کرمان چهاراه طهماسب آباد ساختمان خاتم الانبیا ۲۴۵۱۲۱۲ ۲۵
کرمان دکتر حسین بهره مند دندانپزشکی کرمان خیابان استقلال ۲۵۱۴۸۸۱ ۲۵
کرمان دکتر عبدالرضا حمیدی نیا دندانپزشکی کرمان خیابان استقلال ساختمان پزشکی نگین ۲۴۷۴۸۹۵-۰۹۱۳۱۴۱۹۷۹۷ ۲۵
کرمان دکتر مهدی شهابی نژاد دندانپزشکی کرمان -چهار راه طهماسب آباد  ابتدای بلوار جهاد ساختمان پزشکان  مادر طبقه ۲ ۲۴۶۲۴۲۵-۶ ۲۵
کرمان دکتر محمد رضاسیف الدینی دندانپزشکی کرمان -انتهای خ -شفا-مجتمع پزشکی شفا ۲۴۶۸۸۵۴ ۲۵
بافت دکتر یاسرمحمدزاده رضایی دندانپزشکی بافت -خ امام روبروی دادگستری ۳۴۷۴۲۲۹۰۸۵
بافت دکتر اسماعیل عباسلو دندانپزشکی بافت – خ طا لقانی شرقی – ساختمان پزشکان – طبقه فوقانی – جنب آزمایشگاه ۳۴۷۴۲۲۸۶۱۹ ۲۵
کرمان دکتر بهنام عبد اللهی دندانپزشکی کرمان -خ استقلال -روبروی کوچه پزشکان (کوی شماره ۲) ۲۴۵۱۰۸۸ ۲۵
کرمان دکتر عبداله مباشر امینی دندانپزشکی کرمان -خ-شفا -مجتمع پزشکی شفا ۲۴۷۷۹۳۰ ۲۵
کرمان دکتر فرشته برکم دندانپزشکی کرمان -خ چمران روبروی هتل امین ۲۲۵۰۵۴۴ ۲۵
کرمان دکتر ابوالقاسم سهرابی دندانپزشکی کرمان -خ استقلال – ساختمان پزشکان متخصص ۲۴۴۸۵۹۹ ۲۵
کرمان کلنیک ۱۲امام دندانپزشکی کرمان -خ سرباز -روبروی کوچه ۲۴جنب بانک سپه ۳۳۲۵۳۱۰ ۲۵
کرمان دکتر فرامرز اسماعیل پور دندانپزشکی کرمان -خ شریعتی -نرسیده به چهار راه طهماسب آباد -ساختمان زمرد ۲۴۵۹۶۴۳ ۲۵
بم رادیولوژی دکتر پارسا رادیولوژی بم-خ امام-مجتمع پزشکی نوید ۲۲۱۱۸۰۰
بم رادیولوژی دکتر عباس اسماعیلی رادیولوژی بم میدان  سرداران ۲۵۱۴۸۴۸ ۲۰
جیرفت رادیولوژی نور رادیولوژی جیرفت چهار راه فرمانداری  جنب پاساژ سعیدی ۲۲۱۱۷۸۸ ۲۰
جیرفت دکتر آهنگران رادیولوژی جیرفت  -خ شهید رجائی ۲۲۱۹۲۶۹ ۲۰
سیرجان رادیولوژی دکتر نصرالله پور رادیولوژی سیرجان خ امام کوچه حیدر زاده ۳۲۲۲۱۹۹ ۲۰
کهنوج دکتر علی سهروردی رادیولوژی کهنوج -بلوار سید احمدآقا ۵۲۳۲۲۲۲ ۲۰
راد-سینا رادیولوژی کرمان -خیابان پروین اعتصامی ۲۲۲۱۰۷۹ ۲۰
رفسنجان دکتر آزیتا منشوری متخصص زنان وزایمان رفسنجان – بلوار زیتون -ساختمان پزشکان آتیه ۴۲۵۲۴۵۴ رایگان
رفسنجان دکتر امیر مقدم احمدی متخصص مغز واعصاب رفسنجان -بلوار زیتون -ساختمان پزشکان آتیه ۴۲۵۲۴۵۰ رایگان
کرمان راد – دکتر طهمورسی کرمان رادیولوژی کرمان – میدان آزادی – نبش بهمنیار ساختمان ولیعصر ۲۴۴۹۹۹۱ ۲۰
کرمان راد – دکتر فولادی کرمان رادیولوژی کرمان – خیابان پروین اعتصامی  نبش کوچه ۴ ۲۲۲۰۴۵۶ ۲۰
کرمان راد – دکتر شهین نارویی کرمان رادیولوژی کرمان – چهارراه سمیه – خ جهاد  -ساختمان مادر ۲۴۶۶۳۸۱ ۲۰
کرمان راد – دکتر مژده عبادزاده کرمان رادیولوژی کرمان – خیابان استقلال – ساختمان پزشکان کوچه ۲ پلاک ۲۹ ۲۴۴۹۹۲۶ ۲۰
کرمان راد – دکتر انحصاری کرمان رادیولوژی کرمان – چهارراه طهماسب آباد – جنب ساختمان پزشکان زکریا ۲۴۴۴۶۰۰ ۲۰
کرمان راد – دکتر محمود نوربخش کرمان رادیولوژی کرمان – خیابان شهیدبهشتی – ساختمان زمرد ۲۴۵۱۲۰۰ ۲۰
کرمان راد – دکتر فرناز فهیمی کرمان رادیولوژی کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان خاتم الانبیاء ۲۴۴۴۰۰۸ ۲۰
کرمان راد – دکتر محمد احسان کرمان رادیولوژی کرمان – میدان آزادی – ساختمان پزشکان ۲۴۴۸۸۷۰ ۲۰
کرمان راد – دکتر حسن احسان کرمان رادیولوژی کرمان – میدان باغملی ساختمان انصار الرسول طبقه پائین ۲۲۲۲۶۲۴ ۲۰
کرمان راد – دکتر میرشکاری کرمان رادیولوژی کرمان – خیابان شریعتی – اول خ عباس صباحی – صبا ۲۲۶۲۲۰۵ ۲۰
کرمان راد – دکتر سلاجقه کرمان رادیولوژی کرمان – بلوار جمهوری حد فاصل چهار راه امام جمعه وشفا نبش کوچه ۹ساختمان میلاد ۲۴۷۶۲۲۵ ۲۰
کرمان راد – بیمارستان شهیدکلاهدوز کر رادیولوژی کرمان – خیابان پروین اعتصامی ۲۴۶۶۱۱۶ ۱۵
سیرجان دکتر علی مفیدی روانپزشک سیرجان -خ امام ۳۲۲۸۷۳۴ رایگان
دکتر نوح افشار روانپزشک بم -خ امام ۲۲۱۷۰۸۴ رایگان
جیرفت دکتر محمد تولایی روانپزشک خیابان لرها-پلاک۷ ۳۴۸۲۲۱۵۵۶۱ رایگان
زرند دکتر کامران مخبری روانپزشک زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۳۳۳۱۶ رایگان
کرمان دکتر محمد شادروان کرمان روانپزشک کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان ۲۴۵۱۱۳۳ رایگان
کرمان دکتر محمدرضا صمصامی کرمان روانپزشک کرمان – چهارراه سمیه – بعد از سینما – مجتمع بهار ۲۲۳۱۸۳۰ رایگان
کرمان دکتر منوچهر ارجمند کرمان متخصص زنان و زایمان کرمان – خ شریعتی – بیمارستان ارجمند ۲۲۲۸۹۸۹ رایگان
کرمان دکتر سوسن شفیعی کرمان متخصص زنان و زایمان کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان مادر ۲۴۶۳۳۲۸ رایگان
کرمان دکتر میترا صفری پور کرمان  متخصص زنان و زایمان کرمان – بلوار جهاد – روبروی کرمان درمان سابق ۲۴۶۶۲۸۰ رایگان
کرمان دکترافسانه السادات مشکانی کرما متخصص زنان و زایمان کرمان میدان باغملی  ساختمان پزشکی دی ۲۲۶۵۹۶۹ رایگان
سیرجان درمانگاه فاطمیه (س) درمانگاه سیرجان -خ -امیرکبیر نرسیده به چهار راه شهر بانی ۳۴۵۳۲۲۷۸۶۱ رایگان
ارزوئیه دکتر اله یار سلطانی نژاد عمومی ارزو ئیه -خ امام ۴۷۲۱۴۳۹ رایگان
ارزوئیه دکتر محمود سلطانی عمومی ارزوئیه شاهماران خیابان اصلی ۰ رایگان
بافت دکتر احسان سلطانی نژاد عمومی بافت -خ طالقانی شرقی  -ساختمان دکترخواجه ۴۲۲۹۵۹۲ رایگان
بافت دکتر نسیم نصیری مقدم عمومی بافت -خ طالقانی ۴۲۲۲۷۷۵ رایگان
جیرفت دکتر فرزاد دری پور عمومی جیرفت ۲۲۱۴۴۹۱ رایگان
جیرفت دکتر غلامرضا رستمی پور عمومی جیرفت -خ شهید رجائی ۲۲۱۴۴۹۱ رایگان
رابر دکتر علی سالاری سلاجقه عمومی رابر -فلکه دوم ۰ رایگان
سیرجان دکتر حمید ایران نژاد عمومی سیرجان -خ نصیری شمالی ۳۲۲۸۵۱۷ رایگان
قلعه گنج دکتر نعمت الله نادری عمومی قلعه گنج رایگان
منوجان مرکز بهداشت منوجان مرکز بهداشت منوجان
منوجان بیمارستان امام حسین (ع) بیمارستان منوجان
منوجان دکتر سعید دور اندیش دندانپزشک منوجان -خ امام -روبروی مخابرات ۰۳۴۹-۶۶۲۰۹۷۰
منوجان داروخانه  دکتر فقیه میرزایی داروخانه منوجان -خ امام ۳۴۹۶۶۲۰۸۱۹
منوجان دکترمرتضی بیانی مقدم عمومی منوجان -خ امام -جنب بانک کشاورزی ۰۳۴۹-۶۶۲۰۷۲۵
منوجان دکتر علی امیری عمومی منوجان رایگان
انار دکتر محمد نیک ورز عمومی انار – خ امام پایین تر از داروخانه صالحی ۰۹۱۳۱۵۱۸۱۴۶-۰۳۹۲۳۲۴۴۷۷۷ رایگان
انار دکتر محمد قلی عطا الهی عمومی انار- خ امام ۲۳۰۰ رایگان
انار دکتر نادعلی مهدی پور عمومی انار- NULL رایگان
بافت دکتر مریم درویش متخصص زنان بافت -بیمارستان خاتم الانبیا ۰ رایگان
بافت دکتر صادق علی اکبری عمومی بافت -خ طالقانی غربی ۴۲۲۹۲۲۸ رایگان
بافت دکترمحسن شرفی متخصص کلیه بافت -خ طالقانی شرقی ۴۲۳۰۴۱۱ رایگان
بردسیر دکتر محمدرضا ملک قاسمی عمومی بردسیر – خ امام  طبقه فوقانی پست بانک ۳۴۲۵۲۲۴۶۲۵ رایگان
بردسیر دکترمحمد حیدری عمومی بردسیر -بلوار۲۲بهمن جنب اورژانس یاوری رایگان
بردسیر دکتر محمدرضا خسروی عمومی بردسیر-بلوار۲۲بهمن جنب اورژانس یاوری رایگان
بم دکتر رضا مصطفایی بم عمومی بم – پارکینگ شهرداری – مجتمع پزشکان ۲۲۲۱۱۶۶ رایگان
بم دکتر علی صدیقی عمومی بم – خیابان امام جنب حسینیه قصر حمید ۰ رایگان
بم دکتر سعید آرمان عمومی بم مجتمع پزشکی سپاه ۰ رایگان
بم دکتر حمید مهرزاد عمومی بم -خیابان امام جنب حسینیه قصر حمید ۲۲۱۳۲۸۶ رایگان
بم-رستم آباد دکتر علیرضا افخمی عمومی بم رستم آباد کوچه بانک ملت  روبروی درمانگاه ۰ رایگان
بم دکتر کلثوم بهزاد مقدم عمومی بم -میدان امام رایگان
بم دکتر محمود دور اندیش عمومی بم خ امام حسینه قصر حمید ۰ رایگان
بم -بروات دکتر صدیقه قدیری عمومی بم بروات ۰ رایگان
جوپار دکتر معصومه تاج پور عمومی جوپار-میدان بسیج جنب صندوق قر ض الحسنه رایگان
جوپار دکتر معصومه تاج پور جوپار عمومی جوپار-میدان بسیج جنب صندوق قر ض الحسنه ۳۴۲۶۲۷۱۱۹۶ رایگان
جوپار دکتر هادی کاظمی پور عمومی جوپار- میدان امام کوچه برق جنب داروخانه دکتر لقمانی ۳۴۲۶۲۷۱۱۱۵ رایگان
جیرفت دکتر ابراهیم محمدی جیرفت عمومی جیرفت – خ شهید رجایی رایگان
جیرفت دکتر محمد امیرمیجانی جیرفت عمومی جیرفت – اول خ ۱۲بهمن ۲۲۱۸۲۷۶ رایگان
جیرفت دکتر محمدعلی مشایخی جیرفت عمومی جیرفت – خ ۱۲بهمن اول کوچه بصیریان ۲۲۱۶۵۷۷ رایگان
جیرفت دکترولی محمد منصوربهمنی جیرفت عمومی جیرفت – خ شهید رجایی – جنب داروخانه شبانه روزی ۲۲۱۸۷۱۵ – ۲۳۱۴۱۱۰ رایگان
جیرفت دکتر محمد مهدی صادقی متخصص اعصاب و روان جیرفت- خ لرها انتهای کوچه ۲ ۲۲۱۶۰۴۲
جیرفت دکتر محمدرضا بیرجندی جیرفت عمومی جیرفت – خ لرها – جنب داروخانه دکتر فاریابی رایگان
عنبرآباد دکتر محسن آرام عمومی عنبرآباد  -عدالت رایگان
جیرفت دکتر گیتاا افشار منش عمومی جیرفت  خ لرها رایگان
جیرفت دکتر محمدحسین مصدق عنبرآباد عمومی عنبرآباد رایگان
جیرفت دکتر عبدالرضا رجائی نژاد جیرفت عمومی جیرفت -خیابان لرها ۳۴۸۲۲۱۴۸۸۶ رایگان
جیرفت دکتر عبدالمجید سالاری جیرفت عمومی جیرفت خ شهید رجائی جنب داروخانه ۲۲۲۷۰۰۴ رایگان
چترود دکتر جمشید بهبودی نژاد عمومی چترود بلوار امام جنب داروخانه ۳۲۷۰۹۹۵ رایگان
رابر داروخانه دکتر سلحشوری داروخانه رابر ۴۵۲۲۹۰۶ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رابر داروخانه دکتر مجیدی فر داروخانه رابر ۴۵۲۰۹۱۹ ایرانی۲۰خارجی۳۰
رابر دکتر مهدیه حاج ملک عمومی رابر خ امام ۳۴۷۴۵۲۲۳۹۷ رایگان
بافت دکتر سید محسن موسوی فرد متخصص عفونی بافت -چهار راه بسیج ۴۲۲۹۲۵۶ رایگان
راور دکتر سعید پیشگویی عمومی راور- خ امام کوچه شماره ۱۰ انتهای کوچه ۳۴۲۳۳۷۲۳۲۰۰ رایگان
راور دکتر محمد علی پیشگویی عمومی راور-خ امام خمینی روبروی داروخانه ۳۴۲۳۷۲۷۳۷۴ رایگان
راور دکتر رضا رحمانی عمومی خیابان امام روبروی کلانتری ۳۴۲۳۷۲۷۰۰۷ رایگان
راور داروخانه دکتر الهام مددی داروخانه خ-امام روبروی آگاهی ۳۴۲۳۷۲۸۳۵۶
راور دکتر عادله خطیبی عمومی خ-امام ک۱۰ کلنیک فرهنگیان ۰
راور دکتر یاسر پیشگوئی عمومی خیابان امام روبروی مخابرات ۳۴۲۳۷۲۸۷۸۷ رایگان
راین دکتر محمد مهدی مقصودی عمومی خیابان امام ۳۴۲۶۶۲۳۰۰۴ رایگان
رفسنجان دکتر محمد میرزائی عمومی رفسنجان – خ انصاری نبش ک-۴ ۵۲۲۲۷۱۲ رایگان
رفسنجان دکتر علی مظفری عمومی رفسنجان -خیابان خواجو -ک-ش-۶ ۳۹۱۴۲۲۳۳۷۰ رایگان
ریگان دکتر آرمین درویش زاده صیادی عمومی بم ریگان بلوار جمهوری ۰۳۴۶۴۷۲۰۶۹۸- رایگان
زرند دکتر سکینه ابراهیمی زرند عمومی زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۲۳۹۸۰ رایگان
زرند دکتر حسن سیف الدینی زرند عمومی زرند-خیابان امام-جنب ساختمان پزشکان سینا-طبقه فوقانی طلافروش مهدوی ۴۲۲۵۹۸۲ رایگان
زرند دکتر مهدی اسدی زرندی زرند عمومی زرند چهارراه برق خیابان فردوس ۴۲۲۲۶۹۱ رایگان
سیرجان دکتر کاووس محمدی نژاد عمومی سیرجان- خ فردوسی -جنب مدرسه معیری ۳۲۲۵۰۱۱ رایگان
سیرجان دکتر منصور ناظری عمومی سیرجان بلوار مالک اشترخ عمار ۳۴۵۴۲۲۳۴۶۶
سیرجان دکتر ابوالحسن طاهری نژاد عمومی سیرجان- خ امام خمینی کوچه حیدرزاده ۳۲۲۴۰۶۱ رایگان
سیرجان دکتر میترا بن عباس عمومی سیرجان-خ امام خمینی کوچه ادیب پور کوچه پشت ساختمان مادر ۳۲۲۱۱۱۱ رایگان
سیرجان دکتر مجیدپورسینا عمومی سیرجان- خ امام کوچه جنب داروخانه رازی-طبقه فوقانی داروخانه ۴۲۲۲۵۸۵ رایگان
شهداد دکتر احمد امینایی شهداد عمومی شهداد- خ طالقانی جنب داروخانه ۳۴۲۷۲۲۱۳۹۳ رایگان
شهربابک دکتر محسن آقابابایی عمومی شهربابک – خ امام خمینی جنب داروخانه مرشدی ۴۲۲۵۵۸۰ رایگان
شهربابک دکتر سعادت ا… معصومی عمومی شهربابک میدان پست اول خ رجائی ۴۲۲۰۹۱۶ رایگان
کهنوج دکتر فریبرز عسکری عمومی کهنوج بلوارشهید بهشتی ۵۲۳۱۶۱۶ رایگان
کهنوج دکتر مهدی صیاد نیک متخصص قلب وعروق کهنوج -بلوار سید احمدآقا ۰ رایگان
کهنوج دکتر رضا نظری عمومی کهنوج – میدان امام ۵۲۲۲۳۵۰ رایگان
کرمان دکتر مجتبی قاسمی متخصص قلب وعروق کرمان – ابتدای بلوار فردوسی – ساختمان آراد ۲۲۳۴۲۱۱ رایگان
کرمان دکتر شهرام یزدان پناه متخصص قلب وعروق کرمان -بلوارجهاد  ساختمان  پزشکان ثامن الحجج ۲۲۲۴۳۱۳ رایگان
کرمان دکتر سید صالح ساداتی عمومی کرمان -خ -فیروز آباد رایگان
کرمان دکتر مجید آراسته کرمان عمومی کرمان – خ شهاب – بالاتر از صدا و سیما  روبروی کوچه ۸متری ۳۲۲۹۹۴۴ رایگان
کرمان دکتر محمدجواد اشرف منصوری کرما عمومی کرمان – خ سرباز – بعد ار ۳ راه ۱۷شهریور ۲۳۲۱۵۵ رایگان
کرمان دکتر محمدرضا بیگمرادی کرمان عمومی کرمان – خ سرباز – توکل آباد – جنب پارک   کوچه ۳۴ ۳۳۱۹۱۰۲ رایگان
کرمان دکتر زهرا خلیلی کرمان عمومی کرمان – خ دستغیب – چهارراه موزائیک سازی ۳۳۱۹۲۶۰ رایگان
کرمان دکتر اصغر رفیعی کرمان عمومی کرمان – خ شریعتی – روبروی داروخانه رازی ۲۲۲۶۶۹۶ رایگان
کرمان دکتر حسین رودینی کرمان عمومی کرمان – خ شهدای خانوک – کوچه شماره ۱۰پلاک۱۷ ۲۲۵۳۵۵۵ رایگان
کرمان دکتر مژگان سجادیان کرمان عمومی کرمان – سه راه ۱۷شهریور NULL رایگان
کرمان دکتر وحیدرضا شهپر کرمان عمومی کرمان – جنب داروخانه رازی ۲۲۲۱۶۵۱ رایگان
کرمان دکتر علی صلاحی کرمان عمومی کرمان – خ شریعتی – نرسیده به چهار راه کاظمی  روبروی صندوق قرض الحسنه ۲۴۴۳۸۸۰ – ۲۲۲۱۱۸۷ رایگان
کرمان دکتر حبیب ا… عبداللهی کرمان عمومی کرمان – خ باقدرت – جنب داروخانه تخت جمشید ۳۲۱۰۲۷۱ رایگان
کرمان دکتر شهرام کاربخش کرمان عمومی کرمان – چهارراه کاظمی – جنب داروخانه نجات ۲۲۲۷۴۰۲ رایگان
کرمان دکتر امیر متوسلی کرمان عمومی کرمان – پانصددستگاه -جنب داروخانه گلستانی ۲۵۱۵۷۳۶ رایگان
کرمان دکتر حمیدرضا متولی زاده کرمان عمومی کرمان – بلوار آزادگان – جنب داروخانه ساریخانی ۲۴۵۳۲۸۵ رایگان
کرمان دکتر سلمان محمدی کرمان عمومی کرمان – خ شهاب – خ گوهری – نبش کوچه شماره ۱۴ ۳۲۲۵۰۹۳ رایگان
کرمان دکتر نصرت ا… ملک محمدی کرمان عمومی کرمان – خ سرباز – سلسبیل – جنب داروخانه ضمیری ۳۳۱۷۷۳۴ رایگان
کرمان دکتر امین ا… مهجور کرمان عمومی کرمان – چهارراه کاظمی – جنب داروخانه نجات ۲۲۶۶۸۸۵ رایگان
کرمان دکتر نادر نادری پور کرمان عمومی کرمان – خ میرزا آقاخان -نبش کوچه ۳ ۳۳۵۲۲۳۴ رایگان
کرمان دکتر مریم نظریان کرمان عمومی کرمان – خ هدیه – ک+۱۳طبقه فوقانی داروخانه ملایری ۲۷۵۵۵۲۳۳ رایگان
کرمان دکتر رضا نعمت زاده عمومی کرمان – نبش سه راه۱۷شهریور ۳۳۲۳۳۴۸ رایگان
کرمان دکتر مهشاد نصیرخانی کرمان عمومی کرمان – خ اصلی – پانصددستگاه – کوچه پارک ۲۵۲۰۴۷۴ رایگان
کرمان دکتر سیدجعفر ترابی کرمان عمومی کرمان – میدان مشتاق – درمانگاه دانیال ۲۲۶۶۷۵۹۳ رایگان
کرمان دکترداریوش رضوی ابراهیمی کرمان عمومی کرمان – خ باهنر – طبقه فوقانی داروخانه مادر ۲۲۲۰۷۶۶ رایگان
کرمان دکتر رضا خوسفی بیرجندی کرمان عمومی کرمان – ابتدای خ مهدیه – جنب بانک صادرات ۲۷۵۵۲۱۹ رایگان
کرمان دکتر منصور قاسمی کرمان عمومی کرمان خ ایت الله دستغیب روبروی بانک ملی ۳۳۱۷۷۸۳ رایگان
کرمان دکتر کیوان باقریان عمومی کرمان- بلوار ازادگان ۹۱۳۳۹۲۴۱۳۷ رایگان
کوهبنان دکتر محمدرضا عریضی عمومی کوهبنان- روبروی بانک ملت ۳۴۲۴۷۲۲۹۶۵ رایگان
کوهبنان دکتر محمد صالح قهاری کرمانی عمومی کوهبنان خ امام روبروی  بانک کشاورزی ۳۴۲۴۷۲۳۶۲۴ رایگان
کوهبنان دکتر مسعود اخلاقی نسب عمومی کوهبنان  بلوار امام  روبروی  داروخانه کوهستان ۳۴۲۴۷۲۳۲۴۸ رایگان
کهنوج عبدرالرسول عزتی عمومی منوجان- روبروی دادگستری ۳۴۹۶۶۲۰۸۵۸ رایگان
گلباف دکتر ناصر پوراسمی عمومی گلباف- خ ولیعصر روبروی بانک ملی ۳۴۲۷۶۲۲۰۳۰ رایگان
گلباف دکتر محمدعلی احمدیان مقدم گلبا عمومی گلباف- خ ولیعصر روبروی بانک ملی ۲۱۲۰۴۸۵ رایگان
ماهان دکتر نونا کامبین عمومی ماهان- خ امام جنب مسجد مهدیه ۲۴۵۱۹۵۱-۰۳۴۲۶۲۲۲۸۹ رایگان
ماهان دکتر مهدی ابوالحسن زاده عمومی ماهان – خ امام روبروی شهرداری ۳۴۲۶۲۲۲۰۶۶ رایگان
ماهان دکتر فریبرز عسکری عمومی ماهان- خ امام کوچه فرهنگ رایگان
ماهان دکتر ابوالحسن صالحی عمومی ماهان – میدان امام خمینی رایگان
کرمان دکترامیر خسرو قاسمی نژاد فوق تخصص چشم کرمان -خ عباس صباحی  ساختمان مهر درمان ۲۲۶۲۵۰۳ رایگان
کرمان دکتر میترا صفری پور متخصص زنان وزایمان کرمان -خ جهاد ساختمان مادر ۲۴۶۶۲۸۰ رایگان
رفسنجان دکتر محسن میرزایی فوق تخصص قلب رفسنجان -بلوار مدرس ۵۲۲۸۲۶۶ رایگان
بافت فیزیو – الهام خالویی پور بافت فیزیوتراپی بافت -خیابان طالقانی شرقی کوچخ سمیه صابر ۴۲۲۷۷۷۶ ۲۰
جیرفت فیزیو – شفا جیرفت فیزیوتراپی جیرفت – بلوار امام چهارراه بیمارستان امام خمینی نبش فضای سبز ۳۴۸۲۳۱۲۹۶۴ ۲۰
زرند فیزیو – کیمیا زرند فیزیوتراپی زرند – خ ۱۷ شهریورشرقی -کوچه شماره ۶ ۲۰
سیرجان فیزیو – علیرضااحمدی پور سیرجان فیزیوتراپی سیرجان – خ امام – ساختمان پزشکان مادر ۴۲۳۶۵۸۱ ۲۰
شهربابک فیزیو – دکتر معصومی شهربابک   (شفا) فیزیوتراپی شهربابک – خ امام – کوچه کارگر ۳۹۲۴۲۲۷۴۶۰ ۲۰
کرمان فیزیو-التیام فیزیو تراپی کرمان -خ پروین اعتصامی ۱۲غربی ۴پ۱ ۲۴۷۸۳۹۰ ۲۰
کرمان فیزیو – شفا کرمان فیزیوتراپی کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان ۲۴۵۵۰۵۴ – ۲۴۵۱۰۰۳ ۲۰
کرمان فیزیو – مهتوان کرمان فیزیوتراپی کرمان – میدان ولیعصر ساختمان انصار الرسول ۲۲۳۲۶۱۸ ۲۰
کرمان فیزیو – نیک طبع کرمان فیزیوتراپی کرمان – خ شریعتی – کوچه بیمارستان ارجمند ۲۲۶۶۷۰۷ ۲۰
کرمان فیزیو-ماهان فیزیوتراپی میدان باغ ملی -ساختمان دی ۲۲۶۷۶۵۹
کرمان فیزیو – علی نخعی کرمان فیزیوتراپی کرمان – چهارراه طهماسب آباد – اول بلوار جهاد کوچه ۳ پلاک ۵۷ ۲۲۶۸۰۳۶ ۲۰
کرمان فیزیو – دکتر اسعدزاده کرمان فیزیوتراپی کرمان – خ سعدی – ساختمان پارک کلینیک ۲۲۲۱۶۸۳ ۲۰
کرمان فیزیو-ناهید نژاد سروری فیزیوتراپی کرمان – میدان باغ ملی -ساختمان پزشکان دی ۲۲۶۷۶۵۹ ۲۰
زرند فیزیوتراپی سجادیه (رضازاده) فیزیواتراپی زرند-کلینیک سجادیه-بلوار طالقانی-میدان سجاد ۳۴۲۴۲۳۵۶۰۰ ۲۰
راور فیزیوتراپی مهر فیزیوتراپی بلوار اربعین غربی جنب شرکت فرهنگیان ۳۴۲۳۷۲۲۴۷۴ ۲۰
بافت دکتر مهدی سالاری متخصص قلب وعروق بافت -خ طالقانی غربی -ساختمان مادر ۴۲۲۹۲۵۹
بافت دکتر داوود امیریان مجد متخصص ارتوپدی بافت -خ طالقانی شرقی -ساختمان دکتر خواجه ۴۲۲۹۶۳۰ رایگان
بافت دکتر ریحانه رمضانی نژاد متخصص زنان وزایمان بافت -خ طالقانی شرقی  -ساختمان دکترخواجه ۴۲۲۹۰۵۵ رایگان
بافت دکتر میثم میر عشقی متخصص چشم بافت -خ طالقانی غربی -ساختمان مادر ۴۲۲۲۰۶۷
بافت دکتر مجید حمزه نژادی متخصص عفونی بافت -خ طالقانی شرقی -ساختمان دکتر خواجه ۴۲۲۱۶۹۸ رایگان
بافت دکتر مصطفی سلطانی عمومی بافت -خ طالقانی ۴۲۲۹۶۷۷ رایگان
بافت دکتر رضا تاج الدینی متخصص اطفال بافت -چهار راه سینما -ساختمان پزشکان مادر ۴۲۲۹۲۵۷ رایگان
بافت دکترسید محمد عراقی متخصص اعصاب و روان بافت -خ طالقانی شرقی -مجتمع  مادر ۴۲۲۹۲۵۴ رایگان
بافت دکتر حسن اشرف پور قلب بافت- خ بلوار طالقانی شرقی-ساختمان پزشکان ۴۲۲۶۶۶۷ رایگان
کرمان دکتر بهزاد سرورعظیم زاده کرمان قلب کرمان – خ اوحامد -ساختمان مهرگان ۲۲۶۸۷۵۵ رایگان
قلعه گنج دکتر تامارا نقاش زرگران عمومی قلعه گنج -خ ولیعصر -جنب داروخانه رایگان
قلعه گنج دکتر محمد مهدی کیهان فر عمومی قلعه گنج -بلوار جمهوری -روبروی تعاونی روستایی رایگان
قلعه گنج داروخانه دکتر حسین اقبالی قلعه گنج خ -امام ۶۲۲۰۲۸۰
رفسنجان مرکز جراحی محدود دکتر ستاریان کلنیک رفسنجان خیابان غزالی ۵۲۲۱۲۰۰ ۱۵
رفسنجان درمانگاه شبانه روزی امام خمینی کلنیک رفسنجان- خ امیر کبیر ۵۲۲۹۵۸۴-۵۲۳۲۰۳۴ رایگان
کرمان مرکز درمانی ثامن الحجج کلنیک کرمان انتهای خیابان خورشید کوچه ۷۸ ۲۷۱۲۰۰۰-۲ رایگان
کرمان کلنیک دکتر نظریان کلنیک کرمان – بلوار جمهوری  خ هزلرو یکشب ۲۴۵۸۴۷۳ ۱۵
کرمان کلنیک نیمه شعبان کلنیک کرمان – بلوار ۲۲بهمن ۳۳۱۲۱۴۵ ۱۵
کرمان کانیک دکتر هاشمی کلنیک کرمان -خ ناصریه ۱۵
کرمان کلنیک بعثت کلنیک کرمان – چهار راه طهماسب آباد ۲۲۲۹۸۹۶ رایگان
رفسنجان کلنیک ویژه تخصصی دانشگاه شامل مدرس-غلی بن ابی طالب -مرادی کلنیکهای تخصصی رفسنجان  جنب بیمارستان علی بن ابیطالب – مرادی -مدرس ۸۲۲۰۰۹۱ف-۵۲۳۰۴۷۵ رایگان
بافت مرکز بهداشت بافت کلینیک بافت – خ طالقانی شرقی ۴۲۲۲۲۷۷-۸۸ رایگان
بافت درمانگاه تامین اجتماعی بافت کلینیک بافت رایگان
بردسیر دکترمری مپور رحیمی متخصص زنان بردسیر ۰ رایگان
بردسیر درمانگاه فرهنگیان بردسیر کلینیک بردسیر ۳۴۲۵۲۲۷۲۲۰ رایگان
بم دکتر صفریان متخصص قلب وعروق بم- جنب مسجد قصر حمید ۰ رایگان
بم دکتر مهدی کریمی متخصص قلب وعروق بم -میدان امام -ساختمان امیر المومنین ۲۲۱۶۸۵۶ رایگان
جیرفت درمانگاه فرهنگیان جیرفت کلینیک جیرفت رایگان
جیرفت درمانگاه تامین اجتماعی جیرفت کلینیک جیرفت بلوارامام ۲۲۱۴۹۲۴ رایگان
جیرفت مرکز بهداشت کلینیک جیرفت ۲۲۱۴۹۲۹ رایگان
راور مرکز بهداشت راور کلینیک راور خ امام خمینی ۳۴۲۳۷۲۲۷۲۸ رایگان
رفسنجان درمانگاه امام حسین رفسنجان کلینیک رفسنجان خیابان عدالت ۵۲۲۴۱۱۳ رایگان
رفسنجان مرکز بهداشت رفسنجان کلینیک رفسنجان ۵۲۲۶۲۱۰ رایگان
زرند مرکز بهداشت زرند کلینیک زرند چهارراه برق خیابان چمران ۴۲۲۲۸۲۸ رایگان
سیرجان کلینیک فرهنگیان کلینیک چهارراه فرهنگ ۳۲۲۱۷۰۱-۳۲۳۴۶۱۷ رایگان
شهربابک درمانگاه فرهنگیان شهربابک کلینیک شهربابک ۴۲۲۶۰۷۰ رایگان
شهربابک درمانگاه تامین اجتماعی شهربابک کلینیک شهربابک NULL رایگان
شهربابک درمانگاه صاحب الزمان شهربابک  دکتر محمد کافی کلینیک شهربابک  ابتدای بلوار جهاد ۴۲۴۱۲۱۲ رایگان
کرمان کلینیک ثامن الائمه کلینیک کرمان ابتدای بلوار جمهوری  جنب بیمه آسیا ۲۴۴۲۵۶۴ رایگان
کرمان درمانگاه مهر کرمان کلینیک کرمان پارک مطهری ۲۵۱۸۲۲۵ رایگان
کرمان درمانگاه تامین اجتماعی کرمان  شماره یک کلینیک کرمان خیابان ۲۰ متری دانشجو ۲۷۱۰۴۰۰ رایگان
کرمان درمانگاه شماره۳تامین اجتماعی ک کلینیک کرمان خیابان ابوذر شمالی کوچه ۶۲ ۲۵۲۱۹۹۷-۲۵۲۷۹۱۵ رایگان
کرمان درمانگاه شماره ۲ تامین اجتماعی کلینیک کرمان خیابان سرباز سلسبیل ۳۳۳۵۵۶۲ رایگان
کرمان درمانگاه شماره۴تامین اجتماعی ک کلینیک کرمان خیابان شهاب بعد از صدا و سیما ۳۲۳۷۱۹۹ رایگان
کرمان درمانگاه احسان کرمان کلینیک کرمان خیابان خواجو روبروی کوی خیام ۲۵۲۲۶۶۷ رایگان
کرمان درمانگاه فاطمیه کرمان کلینیک کرمان سه راه احمدی روبروی تکیه فاطمیه ۲۲۶۴۴۱۱ رایگان
کرمان درمانگاه محمودی کرمان کلینیک کرمان چهارراه ناصریه ۳۱۲۲۱۱۸ رایگان
کرمان مرکز بهداشت کرمان کلینیک کرمان بلوار ۲۲ بهمن ۳۳۱۸۹۰۱ رایگان
کرمان مرکز توانبخشی نهیا کرمان کلینیک کرمان خیابان سعدی ساختمان پارک کلینیک پارک نشاط ۲۲۶۶۶۱۰ رایگان
کرمان کلینیک دوازده امام کلینیک کرمان خیابان سرباز روبروی کوچه ۲۴ جنب بانک سپه ۳۳۴۲۴۷۸ ۱۵
کوهبنان درمانگاه تامین اجتماعی کوهبنان کلینیک کوهبنان NULL رایگان
کهنوج دکتر وحید سالاری عمومی کهنوج-بلوارشهید بهشتی سه راه قلعه گنج ۰
کهنوج دکتر محمدرضا کاشانی متخصص داخلی کهنوج-بلوارسید احمدآقا-روبروی بیمارستان ۱۲ فروردین ۰ رایگان
کرمان دکترمحمدحسن دهقانی فیروزآبادی کلیه کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان خاتم الانبیاء ۲۴۵۱۸۰۷ رایگان
کرمان دکتر نعمت ا… شهدادی کرمان کلیه کرمان – خ عباس صباحی – ساختمان صبا ۲۲۶۷۷۳۷ رایگان
کرمان دکتر غلامعباس عزیزاللهی کرمان کلیه کرمان – خ جهاد – روبروی کرمان درمان سابق کوچه ۲ ۲۴۵۵۱۱۱ – ۲۴۴۱۵۴۰ رایگان
زرند دکتر هادی اسلامی علی آبادی گوش و حلق و بینی زرند-فلکه بازار مجتمع پزشکی سینا متخصص گوش و حلق وبینی ۳۴۲۴۲۳۳۳۱۳ رایگان
کرمان دکتر باقر بحرینی کرمان گوش و حلق و بینی کرمان – میدان آزادی – اول استقلال ۲۴۵۳۳۰۳ رایگان
کرمان دکتر اعظم خیرمند پاریزی کرمان گوش و حلق و بینی کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان مادر ۲۴۵۷۵۷۹ رایگان
کرمان دکتر مهدی میرزایی کرمان گوش و حلق و بینی کرمان – چهارراه سمیه – ساختمان پزشکان ۲۴۴۱۱۶۱ رایگان
کرمان دکتر علی دماوندی کرمان گوش و حلق و بینی کرمان – ساختمان پزشکان خ استقلال رایگان
بم دکتر محمود دریجانی گوش وحلق وبینی بم ۲۲۱۶۲۳۷ رایگان
زرند دکتر فریبا متصدی متخصص اطفال زرند میدان بازار ساختمانئ پزشکان سینا ۴۲۳۳۳۲۵ رایگان
سیرجان دکتر فتح الله باستانی متخصص اطفال سیرجان خ شریعتی  کوچه اعلا ساختمان رادمهر ۳۲۲۱۹۱۹ رایگان
شهربابک دکتر حمید آقابابایی متخصص اطفال شهربابک – خیابان امام خمینی  جنب داروخانه ۰۳۹۲-۴۲۲۵۵۸۰ رایگان
شهربابک دکترعلی اصغر زین الدینی متخصص اطفال شهربابک- خ امام جنب داروخانه رازی ۳۹۲۴۲۲۲۴۸۰ رایگان
بافت دکتر فیروزه ابوالحسنی زاده متخصص جراحی بافت- چهار راه سینما -ساختمان مادر ۴۲۲۹۲۵۶ رایگان
بم-رستم آباد دکتر علیرضا احسانی عمومی رستم آباد -خ ابن سینا رایگان
زرند دکتر سهیلا سالاری زرند متخصص اطفال زرند- خیابان امام روبروی مسجد قائم ۹۱۳۳۴۳۵۷۱۷ رایگان
زرند دکتر منوچهر فلامرزی متخصص اطفال زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۳۳۳۱۲ رایگان
کهنوج دکترهادی دشتی متخصص اطفال کهنوج -سه راه قلعه گنج ۵۲۲۴۲۲۵ رایگان
کهنوج  دکترمریم  قره حسنلو متخصص اطفال کهنوج میدان امام ۵۲۲۴۲۴۵ رایگان
بم دکتر نوح افشار روانپزشک بم -میدان امام -ساختمان امیر المومنین ۰ رایگان
شهربابک دکتر عباس دادالهی متخصص جراحی شهربابک – بلوار ۱۵ خرداد ۴۲۲۵۶۶۵ رایگان
زرند دکتر حمید رضا نقدی متخصص جراحی عمومی زرند -خ امام ۴۲۳۳۳۳۱۸ رایگان
سیرجان دکتر محمد برفه ای متخصص چشم سیرجان- خ شریعتی کلینیک سینا کوچه بیمه ایران ۳۲۲۳۵۱۰ رایگان
بم دکتر غلامحسین نقیبی متخصص چشم بم – خ امام ۰ رایگان
بافت سونو گرافی دکتر حجت سونو گرافی بافت -خ طالقانی  شرقی  -جنب پزشکان خواجه ۴۲۲۲۷۷۵
بافت دکتر ناهید امینی زاده متخصص داخلی بافت -خ نواب صفوی ۴۲۲۹۴۴۱ رایگان
بم دکتر جلال نبی میبدی متخصص داخلی بم ۲۲۱۷۰۰۰ رایگان
جیرفت دکتر علیرضا نصری جیرفت متخصص داخلی جیرفت-خیابان لرها-کوچه دکتر نصری رایگان
رفسنجان دکتر زهرا شریف زاده متخصص داخلی رفسنجان- بلوار طالقانی رایگان
رفسنجان دکتر سید محمد علی سجادی متخصص داخلی رفسنجان  – بلوار زیتون – ساختمان پزشکان آتیه ۴۲۵۲۴۳۳ رایگان
زرند دکتر محمد فرقانی راد متخصص داخلی زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۳۳۳۲۱ رایگان
شهربابک دکتر محمد اسلامی جویباری متخصص داخلی شهربابک بلوار جهاد ۴۲۲۴۴۴۴ رایگان
کرمان دکتر هادی دلکش کرمان  داخلی کرمان – خ استقلال – طبقه تحتانی ساختمان پزشکان ۲۴۵۱۱۳۳ رایگان
جیرفت دکتر طیبه صدیقی متخصص زنان جیرفت-خیابان لرها ۳۴۸۲۲۱۲۶۹۷ رایگان
زرند دکتر شهرزاد جوان متخصص زنان زرند میدان امام ساختمان پزشکان سینا ۴۲۲۰۰۷۷ رایگان
کرمان دکتر هاله سعید متخصص زنان و زایمان کرمان چهار راه طهماسب آباد ساختمان مادر ۲۲۳۷۶۴۴ رایگان
رفسنجان دکتر سعید ستاریان متخصص زنان وزایمان رفسنجان خ شهید نخعی ۵۲۲۱۲۰۰ رایگان
رفسنجان دکتر ستاریان متخصص زنان وزایمان رفسنجان  خ غزالی کلنیک ۵۲۲۱۴۰۰ رایگان
شهربابک دکتر طهماسبی آبدر متخصص زنان وزایمان شهربابک خ ولی عصر نرسیده به چهار راه ولی عصر جنب مبل فروشی  اسلامی ۴۲۲۶۸۹۳ رایگان
کرمان دکتر مژگان فروتن متخصص زنان وزایمان کرمان- خ استقلال ساختمان پزشکان حکیم ۲۴۷۶۷۷۲ رایگان
بم دکتر علی رادفر بم متخصص عفونی بم خ امام کوچه قصر حمید ۲۳۱۸۹۱۹ رایگان
جیرفت دکتر سیدمحمد هادی واعظی متخصص چشم جیرفت-خ لرها-ساختمان ثامن ۲۲۱۲۲۸۰ رایگان
جیرفت دکترمنصور قزوینی متخصص گوش وحلق وبینی جیرفت -خ لرها -ساختمان نبی اکرم (ص) ۲۲۱۱۷۴۱ رایگان
جیرفت دکتر پریسامصطفایی متخصص زنان جیرفت-خیابان لرها -ساختمان نبی اکرم(ص) ۲۲۱۱۷۹۳ رایگان
جیرفت دکتر رحمدل افشارمنش جیرفت متخصص عفونی جیرفت – خ لرها – جنب داروخانه دکتر مقربی ۵۴۵۵۰۲۱۴ رایگان
جیرفت دکتر روح الله رحمانی فر متخصص مغزواعصاب جیرفت-خ-شهید رجائی -ساختمان ثامن ۲۲۱۸۵۷۵ رایگان
جیرفت دکترپروین سالاری عمومی جیرفت- جنب داروخانه دکتر فاریابی ۲۲۱۳۲۰۹ رایگان
جیرفت دکتر محمد مهدی قائدیان متخصص قلب وعروق جیرفت – خ شهید رجائی-ک -افشارمنش ۲۲۱۶۰۵۰ رایگان
جیرفت دکتر مهران نیک ورز متخصص اطفال جیرفت -خ لرها ۲۲۱۲۶۹۷ رایگان
جیرفت دکتر محمد اکبری ماکوئی دندانپزشکی جیرفت – خ شهید رجائی -ک۴پ۳۲ ۲۲۱۲۰۳۷ ۲۵
جیرفت دکتر علی کمالی متخصص عفونی وتبدار جیرفت-خیابان لرها ۲۲۱۲۶۹۷ رایگان
زرند دکتر محمد رضا سالاری متخصص عفونی وتبدار زرند – مجتمع پزشکی سینا – طبقه دوم ۴۲۳۳۳۱۷ رایگان
کرمان دکتر محمد محمد باقری متخصص عفونی وگرمسیری کرمان- خ استقلال ساختمان پزشکان نیایش ۲۴۷۰۴۲۵ رایگان
بم دکتر سلماز محمود زاده متخصص قلب و عروق بم میدان فرمانداری خ امام کلنیک امام حسین ۰ رایگان
زرند دکتر ابراهیم محمودی متخصص قلب و عروق زرند خیابان امام میدان امام رایگان
زرند دکتر آزاده مختاری متخصص قلب وعروق زرند -بازار ۴۲۳۳۳۱۴ رایگان
بم دکتر حسن هوشیار متخصص کلیه بم -میدان فرمانداری ۲۳۱۴۸۶۱ رایگان
جیرفت دکتر محمد طاهرقادری ارتوپد جیرفت -خ شفا -مقابل بیمارستان ۲۳۱۴۰۵۴ رایگان
فاریاب مرکز بهداشت مرکز بهداشت فاریاب -خ-شهید دریجانی ۰۳۴۹-۵۵۲۰۸۲۹
جیرفت دکتررسول هاشمی جوزدانی متخصص کلیه جیرفت-خیابان لرها -ساختمان ثامن ۲۲۱۶۰۴۴ رایگان
سیرجان دکتر محمدرضا شهسواری پور متخصص مغز و اعصاب سیرجان-خ شریعتی-کوچه اعلاء-ساختمان رادمهر ۳۴۵۳۲۳۴۶۱۴ رایگان
شهربابک دکتر محمد علی رئیسی متخصص مغز و اعصاب شهربابک – میدان امام (ره) ۴۲۲۶۶۸۲ رایگان
بم مرکز بهداشت مرکز بهداشت بم-بلوار شهید رجایی – ساختمان سایت اداری ۲۵۱۱۱۱۰
بم دکتر محمد علی رئیسی متخصص مغزواعصاب بم – خ امام ۲۳۱۹۸۹۸ رایگان
زرند دکتر علی خردمند متخصص مغزواعصاب زرند -خ چمران ۴۲۳۳۳۱۵ رایگان
رابر مرکز بهداشت مرکز بهداشت رابر خ امام ۴۵۲۴۸۹۶ رایگان
گلباف مرکز بهداشت مرکز بهداشت خیابان طالقانی ۳۴۲۷۶۲۲۱۴ رایگان
کرمان دکتر حسینعلی ابراهیمی کرمان مغز و اعصاب کرمان – خ استقلال – ساختمان پزشکان ۲۴۵۳۰۳۲ رایگان
کرمان دکتر احمدرضا ذبیحی کرمان مغز و اعصاب کرمان – بلوار جهاد – ساختمان مادر ۲۴۵۶۴۴۷ رایگان
کرمان دکترسید مسلم حیدری کرمان مغز و اعصاب کرمان – چهارراه طهماسب آباد – ساختمان پزشکان خاتم الانبیاء ۲۴۵۷۰۱۴ رایگان
کرمان مرکز لیزر آذین کرمان کلینیک کرمان خیابان ابن سینا ۲۵۲۴۷۶۰-۶۱ ۱۵
کرمان درمانگاه شبانه روزی جواد الائمه درمانگاه کرمان -خ ابوذر -ک۲۵ ۲۵۱۰۰۲۵-۲۶ رایگان
کرمان دکتر بهنام عبدالهی دندانپزشکی کرمان -خ استقلال -روبروی ک -پزشکان کوی ش۲ ۲۴۵۱۰۸۸
کرمان درمانگاه شبانه روزی برگ سبز درمانگاه کرمان -شهرک مطهری -بلوار دانش -دانش ۵ ۲۱۲۲۶۰۸
کرمان درمانگاه عمومی ایثارگران درمانگاه کرمان -بزرگراه امام-کیلومتر اول سمت راست ۲۱۳۴۵۹۲
کرمان درمانگاه سلامت درمانگاه کرمان-خ استقلال-ک۲-مجتمع نیایش ۲۴۳۴۴۴۴
کرمان کلینیک دندانپزشکی  ایران دندانپزشکی کرمان-پارک مطهری جنب شهرداری منطقه ۳
فهرج داروخانه آرمین داروخانه فهرج -بلوار قائم  -میدان امام علی (ع) ۰۳۴۶-۴۳۶۰۸۹۵
فهرج دکتر احسان آرمین عمومی فهرج -میدان امام علی (ع) ۰۳۴۶-۴۳۶۰۸۸۰
کرمان درمانگاه شبانه روزی سپهر درمانگاه کرمان -خ شفا -ساختمان پزشکان شفا ۲۴۷۸۱۵۳ رایگان
بم فیزیو تراپی امام سجاد (ع) فیزیو تراپی بم-پاسازسجاد الائمه ۰ ۲۰
سیرجان مرکز ام آر ای حکیم ام آر آی سیرجان -شهرک رزمندگان -خ-جنت -خ -ارشادنو ۵۲۲۹۶۰۶ ۲۵
بم -رستم اباد درمانگاه شبانه روزی جواد الائمه (ع) درمانگاه بم- رستم آباد – ک-دانشگاه پیام نور ۴۲۲۱۴۰۵ رایگان
زرنذ دکترنسترن رحمانی دندانپزشکی خ-امام ساختمان سینا ۴۲۳۳۳۰۸
زرند دکتر مهدی علیزاده متخصص داخلی زرند -خ امام -ساختمان سینا ۴۲۳۳۳۲۱ رایگان
زرند دکتر مجید علیخانی دندانپزشکی زرند ۴۲۲۹۰۵۸ ۲۵

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − 10 =