دسته‌بندی نشده

2021-08-01

نرم افزار تخصصی آزمایشگاه محاسبان

ارسال هوشمند پیامک جواب دهی اینترنتی متصل به نرم افزار آزمایشگاه ارسال نسخ اینترنتی سازمان تامین اجتماعی و سایر بیمه ها نرم افزار اتصال دو سویه […]
2021-08-01

نرم افزار نوبت دهی هوشمند گویا

نرم افزار نوبت دهی هوشمند گویا محاسبان با ایجاد شرایط بسیار آسان جهت اخذ نوبت باعث رضایت ارباب رجوع و با دادن نوبت قطعی باعث خلوت […]