نرم افزارهای‌جامع تخصصی‌و فوق تخصصی

2011-09-26

درباره ما

درباره ما، شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند تولید کننده نرم افزارهای بیمه ای، پزشکی، سلامت، فوق تخصصی پزشکی، بیمه خدمات درمانی، تعرفه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تامین اجتماعی
2011-10-06

نرم افزارهای جامع تخصصی و فوق تخصصی-ساختار نرم افزاری

عمومی: جهت انجام کلیه امور کاربردی پزشکان عمومی در 3 ورژن 1: پزشکان عمومی                         2: پزشکان داخلی                  3: برنامه ویزیت و معاینات تخصصی:جهت تمامی امور تخصصی […]
2011-10-06

نرم افزارهای‌جامع تخصصی‌و فوق تخصصی-لیست نرم افزاری

           نرم افزارهای تخصصی و فوق تخصصی ·        ریه، آلرژی و عفونی ·        بیماران خونی (اطفال) ·        بیماران خونی (بزرگسال) ·        مامایی ·        قلب و عروق […]
2011-10-19

اورولوژی

 این سیستم نرم افزاری به سه ورژن  مطبی  درمانگاهی  بیمارستانی تقسیم شده است که مشخصات کلی آنها در قسمت ساختار نرم افزاری سایت ذکر شده است