نرم افزارهای‌جامع مدیریت

2011-09-26
کاملترین و کاربردی ترین نرم افزاربرای استفاده پزشکان درایران .

درباره ما

درباره ما، شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند تولید کننده نرم افزارهای بیمه ای، پزشکی، سلامت، فوق تخصصی پزشکی، بیمه خدمات درمانی، تعرفه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تامین اجتماعی
2011-10-06

نرم افزارهای جامع مدیریت-ساختار نرم افزاری

نرم افزاری جامع مدیریت          جهت : ·         مطب ها                       ·         کلینیک ها                      ·         درمانگاهها                      ·         بیمارستان ها                    ·         مراکز بهداشت   ورژن 1: تهیه دیسکت […]
2011-10-06

نرم افزارهای‌جامع مدیریت-لیست نرم افزاری

مطب مرکز بهداشت درمانگاهی بیمارستانی پلی کلینیک دانسیتومتری آزمایشگاه ژنتیک اتوماسیون پزشکی پذیرش بیماران خاص در 9 بخش مجزا هپاتیت تالاسمی هموفیلی دیابت
2011-10-19

مرکز بهداشت

  نرم افزاربهداشت جهت  مراكز بهداشت  در  ورژن های:    ورژن 1: تهیه دیسکت بیمه، مراکز و خانه های بهداشت و. مراکز اصلی جهت تجمیع نسخ […]