2011-09-29

نرم افزار رایگان نسخ بیمه پویا

نرم افزار رایگان تهیه دیسکت بیمه ، سازمانهای بیمه گر، بیمه خدمات درمانی و بیمه نیروهای مسلح، برنامه رایگان،به روز رسانی پویا، نرم افزار رایگان ورود نسخ بیمه نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی،بروزرسانی تعرفه های سال 90 برای سازمانهای بیمه گر " خدمات درمانی و نیروهای مسلح"، آپدیت تعرفه های نیروهای مسلح از نوع مکمل برای تاریخ از شهریور 90، و برنامه کامل بیمه خدمات درمانی با تعرفه های جدید، دانلود رایگان تعرفه های جدید،
2011-09-29

به روز رسانی طبیب

نرم افزار اتوماسیون مطب،برنامه مدیریت مطب و سازمانهای بیمه گر، نرم افزار مدیریت مطب،
2011-11-01
برنامه فیزیوتراپی رایگان دیسکت بیمه

نرم افزار فیزیوتراپی

نرم افزار فیزیوتراپی، نرم افزار فیزیوتراپی،برنامه فیزیوتراپی،سیستم فیزیوتراپی،تهیه دیسکت فیزیوتراپی، دیسکت بیمه فیزیوتراپی
2014-05-17

لیست موسسات طرف قرارداد بیمه دانا

لیست موسسات طرف قرارداد بیمه دانا جهت امور الکترونیکی نسخ توسط شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند