نرم افزار تخصصی مغز واعصاب محاسبان
2021-08-05

نرم افزار تخصصی اطفال

 

تخصصی بودن این رشته, همچنین درمان و ویزیت دوره ای اطفال نیازمند پرونده سازی دقیق جهت تشخیص درست بیماری در اطفال می باشد.

مدل سنتی مدیریت مطب اطفال و پرونده سازی کاغذی در تعداد بالا و گذر زمان مشکلات جدی در مدیریت پرونده اطفال ایجاد می نماید و اینجاست که نیاز به یک نرم افزار تخصصی مدیریت مطب اطفال احساس می گردد.

 • سیستم پذیرش بیماران
 • سیستم تعیین نوبت هوشمند تلگرامی همراه با ارسال خودکار پیامک یادآوری نوبت به بیماران
 • ثبت آنلاین شرح حال بیماران
 • برنامه کامل مدیریت مالی مطب همراه با گزارش گیری و رسم نمودار هزینه و درآمد مطب به تفکیک روز و ماه و سال
 • ارسال خودکار پیامک گزارش کاری روزانه مطب به پزشک
 • ارسال خودکار جواب آزمایشات, متن یا تصویر دلخواه پزشک به تلگرام بیمار
 • مقایسه همزمان شاخص های حیاتی بیمار اطفال بر روی نمودار جهت یافتن نقاط بحرانی در درمان بیمار اطفال
 • نمودار قد سن اطفال
 • نمودار BMI اطفال
 • نمودار وزن قد اطفال
 • نمودار وزن سن اطفال
 • نمودار دور سر اطفال

در هر مراجعه پزشک اطلاعاتی در مورد قد و سن و وزن و دور سر طفل در تاریخ مورد نظر در نرم افزار تخصصی اطفال ذخیره می کند و در گذر زمان شاخص های حیاتی بیمار اطفال نمایش داده می شود که جهت یافتن نقاط بحرانی در درمان بیمار اطفال بسیار مفید می باشد همچنین می توان در محاسبه صدک های مورد نظر از این اطلاعات استفاده کرد که تمامی این محاسبات به صورت خودکار در نرم افزار تخصصی اطفال محاسبان انجام می گردد.