تشخیص بهتر در غربالگری چشمی با استفاده از لامپ های LED

تشخیص کوررنگی بوسیله موبایل
2011-12-22
ناسا روبات جراح به فضا می فرستد
2011-12-24

تشخیص بهتر در غربالگری چشمی با استفاده از لامپ های LED

لامپ های LED، چشم را برای غربالگری بیماری های چشمی روشن تر میکنند

سیستم جدید تصویر برداری با استفاده از شش طول موج مختلف برای روشن کردن داخل کره چشم (یا فوندوس چشم Ocular fundus) میتواند راه را برای پزشکان هموار سازد که به راحتی بتوانند بیماران را برای بیماریهای رایج چشم از قبیل انحطاط وتباهی خالدار مربوط به سن و رتینوپاتی دیابتی معالجه کنند.

 

این سیستم در مجله بررسی ابزارهای علمی که توسط موسسه آمریکایی فیزیک منتشر میشود، تشریح داده شده است.

 

در حال حاضر هنگامی که چشم پزشکان و دکتران بینایی سنج از فندوس یا عمق چشم تصویر برداری می کنند، آنها بطور عادی تصاویر لحظه ای و فوری از چشم در دو یا سه طول موج (قرمز، سبز و آبی) تهیه میکنند که میتواند فقط برخی از ناهنجاریهای ظاهری چشم را اشکار کند.

 

 

 

اما بعد اضافه شده که توسط این سیستم تصویر برداری امکان پذیر گشته به پزشکان این امکان رامی دهد تا تفاوت میان ویژگیهای مختلف مولکول های زیستی جذب کننده نور را تشخیص دهند.

 

program eye

 

 

در این کار جدید اوردل و استایل دستگاهی را توصیف می کنند که دوربین بسیار حساسCCD را با روشنایی طول موجی ویژه حاصل ازLED ها ( دیود های صاتع کننده نور) ترکیب میکند که تصاویری چند طیفی از فندوس چشم فراهم میکند.