روش جدید MRI تحول شگرفی در تصویر برداری از قلب در حال تپش را بوجود می آورد.

نرم افزار رادیولوژی ، سونوگرافی و ام آر آی
2012-02-02
استانداردهای بیمه دانا
2013-08-24

روش جدید MRI تحول شگرفی در تصویر برداری از قلب در حال تپش را بوجود می آورد.

انفورماتیک پزشکی

دانشمندان دانشگاه برلین آلمان روش بسیار موثری  برای تصویربرداری از قلب درحال تپش انسان ابداع کرده اند.

 در قدرتمندترین سیستم های  MRI جهان  که قدرت آنها برابر 150,000 میدان مغناطیسی کره زمین است، تصاویری که تولید  می شود دارای جزئیات بسیار بیشتری  نسبت به تصاویر قبلی که بطور معمول در طبابت عادی گرفته میشود. روش میدان مغناطیسی بسیار بالا امکان تصویربرداری بسیار عالی میان خون و ماهیچه های قلب را امکان پذیر میسازد. حتی ساختارهای آناتومی ظریف بطور واضح نمایان میشوند. این روش جدید این نوید را میدهد که قابلیت های مراقبت  و  تحققیقات قلبی را ترقی بدهد همانگونه که  کارکرد نادرست قلب را میتوان در نقطه نزدیک تر در پیشرفت بیماری تشخیص داد، درمان کرد و  تحت نظارت قرار  داد.

 به دلیل اینکه تصویربرداری  از قلب ، با نسخه های جدید تری از آنتن های چند کاناله ارسال و دریافت در تاسیسات میدانی بسیار بالا که اصطلاحا سیم پیچی فرکانس رادیویی نامیده میشوند در برلین و پردیس دانشگاه باخ توسعه یافته اند . برای اطمینان از قابلیت و مشخصه های این میدان مغناطیسی قوی، یک دستگاه رها سازی ابتکاری توسعه یافته که برای هماهنگ سازی تصویر برداری از قلب و تکانه های قلب است.
این روش، عدم همزمانی  که غالبا پزشکان در دستگاههای رها سازی معمولی با آن مواجه بودند را برطرف میکند و در نتیچه  به تولید تصاویر قلبی واضح و آشکار کمک می کند، مشخصه ای که میتوان آن را با ماکروهای ورزشی مقایسه کرد در عکس برداری  دیجیتال مورد استفاده میگیرند.

 

 

 

 

 

انفورماتیک پزشکی