لیست تعرفه های خدمات پزشکان ۱۳۹۳

تعرفه پزشکان سال ۱۳۹۲
2014-05-27
نرم افزار تخصصی آزمایشگاه محاسبان
2021-08-01

لیست تعرفه های خدمات پزشکان ۱۳۹۳

دانلود  قیمت های خدمات پزشکان بیمه سلامت (خدمات درمانی) سال ۱۳۹۳

تعرفه بیمه خدمات درمانی ۹۳

قیمت پزشکال سال ۱۳۹۳ بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت, تعرفه بیمه خدمات درمانی پزشکان ۱۳۹۳

تعرفه بیمه خدمات درمانی ۹۳

قیمت پزشکال سال ۱۳۹۳ بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت, تعرفه بیمه خدمات درمانی پزشکان ۱۳۹۳

تعرفه بیمه خدمات درمانی ۹۳

قیمت پزشکال سال ۱۳۹۳ بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت, تعرفه بیمه خدمات درمانی پزشکان ۱۳۹۳

تعرفه بیمه خدمات درمانی ۹۳

بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت, تعرفه بیمه خدمات درمانی پزشکان ۱۳۹۳

تعرفه بیمه خدمات درمانی ۹۳

قیمت پزشکال سال ۱۳۹۳ بیمه خدمات درمانی یا بیمه سلامت, تعرفه بیمه خدمات درمانی پزشکان ۱۳۹۳

 

 

معاون درمان وزیر بهداشت از تصویب تعرفه‌های درمان بخش دولتی برای سال 93 در شورای عالی بیمه خبر داد.

دکتر محمد آقاجانی در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به کارشناسی‌های انجام شده جهت احصا قیمت‌های واقعی خدمات درمانی به بررسی‌های انجام شده جهت تعیین تعرفه‌های درمان سال 93 اشاره کرد و گفت: تعرفه‌های درمان بخش دولتی برای سال 93 در شورای عالی بیمه بررسی و تصویب شد. این تعرفه‌ها جهت تایید نهایی به هیات دولت ارسال شده است.

وی در این باره افزود: تعرفه‌ها جهت تایید نهایی در کمیسیون اجتماعی دولت و هیات وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. هم‌چنین در شورای عالی بیمه مقرر شد اطلاع‌رسانی در مورد تعرفه‌های درمان سال 93 پس از تصویب هیات وزیران بر عهده خود دولت باشد.

آقاجانی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر آنکه آیا در مصوبه شورای عالی بیمه نظر وزارت بهداشت تامین شده است یا خیر؟ گفت: تعرفه‌ها براساس منابع بیمه‌ها پیش‌بینی شده‌اند. به دلیل محدودیت منابع بیمه‌ها قیمت‌های تمام شده خدمات در تعرفه‌های 93 حاصل نشد. در مجموع می‌توان گفت تعرفه‌های خدمات درمانی بخش دولتی در سال 93 در حد منابع بیمه‌ها در شورای عالی بیمه مورد تصویب قرار گرفت.

معاون درمان وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره تعیین تعرفه‌های درمان 93 بخش خصوصی نیز گفت: در این زمینه نیز مقرر شد که پیوست نظارتی توسط سازمان نظام پزشکی ارائه شود و در صورتی که این پیوست نظارتی مورد تایید وزارت بهداشت قرار گیرد، تعرفه‌های درمان 93 بخش خصوصی نیز پایان هفته آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.