نرم افزارهای جامع مدیریت-ساختار نرم افزاری
2011-10-06
نرم افزارهای‌جامع مدیریت-لیست نرم افزاری
2011-10-06

نرم افزارهای‌جامع تخصصی‌و فوق تخصصی-لیست نرم افزاری

           نرم افزارهای تخصصی و فوق تخصصی

 • ·        ریه، آلرژی و عفونی
 • ·        بیماران خونی (اطفال)
 • ·        بیماران خونی (بزرگسال)
 • ·        مامایی
 • ·        قلب و عروق
 • ·        بیماران خونی
 • ·        روماتولوژی
 • ·        پای دیابت
 • ·        نفرولوژی
 • ·        اطفال
 • ·        گوش، حلق و بینی ENT
 • ·        اورولوژی
 • ·        چشم
 • ·        مغز و اعصاب
 • ·        زنان زایمان
 • ·        اعصاب و روان
 • ·        پوست ، مو زیبایی
 • ·        گوارش