اورولوژی

2011-09-26
کاملترین و کاربردی ترین نرم افزاربرای استفاده پزشکان درایران .

درباره ما

درباره ما، شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند تولید کننده نرم افزارهای بیمه ای، پزشکی، سلامت، فوق تخصصی پزشکی، بیمه خدمات درمانی، تعرفه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تامین اجتماعی
2011-09-26

نمایندگی ها

نمایندگیهای شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند نرم افزارهای پزشکی
2011-10-19

اورولوژی

 این سیستم نرم افزاری به سه ورژن  مطبی  درمانگاهی  بیمارستانی تقسیم شده است که مشخصات کلی آنها در قسمت ساختار نرم افزاری سایت ذکر شده است