اکیوپنت

2011-11-07

دستگاه طب سوزنی خانگی اکیوپنت (ACUPOINT)

این دستگاه که با توجه به اثرات درمانی بالا (تاثیر 98%)و نداشتن هیچگونه عوارضی به درمان سبز معروف گشته است و در نوع خود از برجسته […]