تصویر برداری ازقلب با روش جدید

2012-02-08
انفورماتیک پزشکی

روش جدید MRI تحول شگرفی در تصویر برداری از قلب در حال تپش را بوجود می آورد.

دانشمندان دانشگاه برلین آلمان روش بسیار موثری  برای تصویربرداری از قلب درحال تپش انسان ابداع کرده اند.  در قدرتمندترین سیستم های  MRI جهان  که قدرت آنها […]
Buy now