درد

2011-11-22

چاقوی سایبری و جراحی بدون درد تومورهای سرطانی

مدت زمان زیادی نیست که جهان پزشکی روبات پیشرفته ایی را در اختیار دارد که میتواند تومور های سرطانی را بدون کمترین درد و خونریزی نابود […]