ساخت ايمپلنت، پروتز دندان، از طريق نمونه، سازي سريع

2011-10-11
کاملترین و کاربردی ترین نرم افزاربرای استفاده پزشکان درایران .

ساخت ایمپلنت پروتز دندان از طریق نمونه سازی سریع

تهران- عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي موفق به طراحي و ارائه ساخت پروتز هاي دنداني به كمك فن آوري نمونه […]