علل گرفتگي عضلات پاچيست؟

2011-10-11

علل گرفتگی عضلات پاچیست؟

گرفتگي ،انقباض دردناك عضله هاست كه به طور معمول 5تا10دقيقه به طول مي انجامد وسپس كاهش مي يابد.اين عارضه ممكن است شخص رااز يك خواب عميق […]