كارخانه توليد ،ايمپلنت هاي استخواني، در همدان، در حال احداث است

2011-10-11

کارخانه تولید ایمپلنت های استخوانی در همدان در حال احداث است

رييس سازمان صنايع و معادن استان همدان گفت: كارخانه توليد ايمپلنت هاي استخواني زير نظر شركت هيپوكرات تركيه براي نخستين بار در غرب كشور در شهرستان […]