نرم افزارهای، جامع تخصصی، و فوق تخصصی،-ساختار نرم ،افزاری

2011-09-26
کاملترین و کاربردی ترین نرم افزاربرای استفاده پزشکان درایران .

درباره ما

درباره ما، شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند تولید کننده نرم افزارهای بیمه ای، پزشکی، سلامت، فوق تخصصی پزشکی، بیمه خدمات درمانی، تعرفه های بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح تامین اجتماعی
2011-09-26

نمایندگی ها

نمایندگیهای شرکت محاسبان ارتباطات هوشمند نرم افزارهای پزشکی
2011-10-06

نرم افزارهای جامع تخصصی و فوق تخصصی-ساختار نرم افزاری

عمومی: جهت انجام کلیه امور کاربردی پزشکان عمومی در 3 ورژن 1: پزشکان عمومی                         2: پزشکان داخلی                  3: برنامه ویزیت و معاینات تخصصی:جهت تمامی امور تخصصی […]