پذیرش بیماران، خاص در 9 ،بخش مجزا

2011-10-09

پذیرش بیماران خاص در 9 بخش مجزا

سیستمی جامع و کامل برای پذیرش، پرونده سازی و انجام امور مربوط به بیماران خاص در 9 بخش: 1: تالاسمی 2: هپاتیت 3: هموفیلی 4: دیابت […]