ژنی،که-تمایل،فرد-به-اطاعت،از-دستورات-را

2011-10-11

ژنی که تمایل فرد به اطاعت از دستورات را افزایش می‌دهد

گروهی از دانشمندان آمریکایی ژنی را یافتند که قدرت تصمیم گیری مغز را کاهش داده و تمایل فرد به اطاعت از دستورات صادر شده توسط دیگران […]